HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vækningsklokkeslæt

background image

Vækningsklokkeslæt

En IT-administrator kan bruge skærmbilledet Vækningsklokkeslæt til at planlægge daglige
vækningstidspunkter for produktet. Produktet kan f.eks. indstilles til at vågne op kl. 07:30, så
produktet er færdig med at initialisere og kalibrere og er klar til at blive brugt kl. 08:00.
Administratoren indstiller kun én vækningsindstilling pr. dag, men dagene kan godt have
forskellige vækningsindstillinger. Desuden kan Udsættelse af dvale indstilles for at spare på
energien, så produktet slukkes efter et bestemt tidsrum, hvor det har været inaktivt.

1

2

3

Nummer

Område af
skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

Faner og menuer i IWS

Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Navigering i

HP Integreret Webserver" på side 5

.

Vækningsklokkeslæt

Vælg én eller flere dage, hvor vækningsindstillingen skal
bruges, og indstil derefter det klokkeslæt, hvor produktet skal
tændes hver dag.

Udsættelse af dvale

Angiv, hvor længe produktet skal have været inaktivt, før det
går i dvaletilstand. Når produktet er i dvaletilstand, forbruger
det mindre energi.

1

2

3

background image

40 Konfiguration af produktet fra skærmbillederne under Indstillinger

DAWW

background image

DAWW

Brug af DSS-softwaren 41

4