HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Navigering i HPIntegreret Webserver

background image

Navigering i HP Integreret Webserver

Du kan navigere gennem skærmbillederne i HP Integreret Webserver ved at klikke på en af
fanerne (Oplysninger eller Indstillinger) og derefter klikke på en af menuerne på
navigationsbjælken, der er placeret til venstre i skærmbilledet.

Følgende illustration og tabel indeholder oplysninger om IWS-skærmbillederne.

Bemærk!

Udseendet af IWS-skærmbillederne kan variere fra illustrationerne i denne brugervejledning,
afhængigt af produktfunktionerne og de indstillinger, som IT-administratoren har fastlagt.

1

2

5

6

4

3

Nummer IWS-

skærmfunktion

Beskrivelse

Yderligere oplysninger

Produktnavn og
IP-adresse

Få vist produktnavnet og IP-adressen.

1

background image

6 Oversigt

DAWW

Faner

Fanen
Oplysninger

Få vist oplysninger om produktet.
Du kan ikke konfigurere produktet
ved hjælp af skærmbillederne under
denne fane.

Se

"Visning af produktstatus fra

informationsskærmbillederne" på
side 7

.

Fanen
Indstillinger

Brug funktionerne under denne
fane til at konfigurere produktet.

Se

"Konfiguration af produktet fra

skærmbillederne under Indstillinger"
på side 21

.

Fanen Digital
Sending

Brug funktionerne under denne
fane til at konfigurere de digitale
afsendelsesfunktioner.
Bemærk! Hvis Digital Sending-
softwaren (HP DSS) er installeret,
skal indstillingerne for digital
afsendelse konfigureres ved hjælp
af konfigurationsprogrammet til
HP MFP DSS.

Se

"Valg af indstillinger for digital

afsendelse" på side 41

.

Fanen Netværk

Få vist netværksstatus, og
konfigurer produktets netværkskort.

Se

"Håndtering af netværkshandlinger

fra netværksskærmbillederne" på
side 57

.

Menuer

Forskellige menuer
under hver fane

Klik på en fane for at få vist
menuerne.

Andre links

hp instant
support

Opret forbindelse til et sæt
webressourcer, som hjælper dig
med at løse problemer og beskriver,
hvilke yderligere tjenester der er
tilgængelige for dit HP-produkt.

Se

"Brug af Andre links som en

ressource" på side 59

.

Se

"hp instant support" på side 60

.

Se

"Produktsupport" på side 61

.

Se

"Min serviceudbyder og Min

servicekontrakt" på side 61

.

Bestil
forbrugsvarer

Brug internettet til at bestille
originale HP-forbrugsvarer til dit
HP-produkt.

Produktsupport

Brug produktspecifik hjælp på HP's
websted til at løse et problem.

Log ind/Log af

Forskellige for hver
brugertype

Logge på som IT-administrator eller
serviceudbyder.

Se

"Login og logoff" på side 3

.

Skærmbillede

Forskelligt indhold i
hver menu

Klik på en menu for at få vist et
skærmbillede.

Se

"Visning af produktstatus fra

informationsskærmbillederne" på
side 7

.

Se

"Konfiguration af produktet fra

skærmbillederne under
Indstillinger" på side 21

.

Se

"Håndtering af

netværkshandlinger fra
netværksskærmbillederne" på
side 57

.

Nummer IWS-

skærmfunktion

Beskrivelse

Yderligere oplysninger

2

3

4

5

6

background image

DAWW

7

2