HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Adressekartotek

background image

Adressekartotek

Brug skærmbilledet Adressekartotek til at tilføje en foruddefineret liste over e-mail-adresser i
form af en CSV-fil (Comma-Separated Value), som skal importeres til produktets interne
adressekartotek. .CSV-filen er en almindelig tekstfil (UTF-8-kodet), hvor hver e-mail-adressepost
står på en linje for sig. En post består af et alias, som er det navn, der vises, efterfulgt af et
komma og en e-mail-adresse. Aliaserne og e-mail-adresserne må ikke indeholde kommaer. Her
følger nogle eksempler:

navn1, navn1@dit.firma.com

navn2, navn2@dit.firma.com

Brug aliasnavnet til at søge efter e-mail-adresser på produktet.

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærmbillede.

2

1

5

4

3

Nummer Område af

skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

Faner og menuer i IWS

Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Navigering i

HP Integreret Webserver" på side 5

.

Filnavn for adressekartotek

Brug dette felt til stien til .CSV-adressekartoteksfilen.

Knap til søgning efter en fil

Klik på denne knap for at søge efter .CSV-
adressekartoteksfilen.

Importér

Når stien til .CSV-filen vises i feltet Filnavn for
adressekartotek
, skal du klikke på denne knap for at importere
adressekartoteket til produktets interne adressekartotek.

Ryd enhedens
adressekartotek

Klik på denne knap for at rydde indholdet af enhedens interne
adressekartotek.

1

2

3

4

5

background image

DAWW

Log 55