HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Adressering

background image

Adressering

Produktet kan sende scannede dokumenter, hvis du angiver e-mail-adresser. Produktets
adresseringsfunktion forenkler denne proces ved at søge efter destinations-e-mail-adresser.

Brug skærmbilledet Adressering til at indstille funktioner, som muliggør, at produktet kan få
e-mail-adresser direkte fra en LDAP-servers (Lightweight Directory Access Protocol) database
frem for fra et replikeret LDAP-adressekartotek. Når LDAP-adressekartoteket bruges direkte, har
du sikkerhed for, at det er de nyeste adresser, der bruges. I følgende illustration og tabel
beskrives, hvordan du skal bruge dette skærmbillede.

1

3

4

5

9

10

11

12

8

6

7

14

15

13

2

Nummer Område af skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

Faner og menuer i IWS

Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Navigering i HP Integreret

Webserver" på side 5

.

Hjælp

Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærmbillederne
under fanen Digital Sending.

Giv enheden direkte adgang til et
LDAP-adressekartotek

Marker dette afkrydsningsfelt for at give enheden direkte adgang til et LDAP-
adressekartotek.

1

2

3

background image

DAWW

Adressering 51

Bind-metode for LDAP-server

Anonym

Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse
til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren ikke
kræver brugeroplysninger for at få adgang til
LDAP-databasen.

Simpel

Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse
til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren kræver
brugeroplysninger for at kunne bruge LDAP-
databasen.
Når du vælger denne indstilling, skal du angive
bruger, adgangskode og domæne. Bemærk, at
adgangskoden sendes ukrypteret over
netværket.

NTLM

Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse
til LDAP-serveren, hvis LDAP-serveren kræver
brugeroplysninger for at kunne bruge LDAP-
databasen. Denne indstilling understøtter NT
Challenge Response.
Når du vælger denne indstilling, skal du angive
bruger, adgangskode og domæne.

Bemærk!

Denne indstilling er ikke
tilgængelig på alle
produkter.

Brugeroplysninger

Angiv indstillinger her, hvis du vælger Simpel eller NTLM på listen Bind-metode
for LDAP-server
.

LDAP-server

Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på den LDAP-server, hvis database
indeholder det centraliserede adressekartotek.

Bemærk!

Nogle produkter genkender kun IP-adresser. I sådanne
tilfælde konverteres værtsnavnene til den tilsvarende IP-
adresse.

Port

Indtast det TCP/IP-portnummer, som serveren behandler LDAP-anmodningerne
på. Dette er som regel port 389.

Søg efter server

Klik på denne knap for at søge efter tilgængelige LDAP-servere.

Søg efter indstillinger

Klik på denne knap, hvis produktet skal forsøge at finde de bedste indstillinger til
den angivne server under søgningen i LDAP-databasen.

Søgerod

Indtast det entydige navn (Distinguished Name – DN) på posten i LDAP-
mappestrukturen, hvor adressesøgningen skal begynde. Et DN består af
"attribute=value"-par, der er adskilt af kommaer. Eksempel:

ou=departmentname,o=companyname,c=country

ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US

o=hp.com

ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com

Bemærk!

På nogle LDAP-servere er det ikke nødvendigt at udfylde
feltet Søgerod (i sådanne tilfælde antages rodnoden).

Metode til hentning af
enhedsbrugeroplysninger

Exchange 5.5-
standardindstillinger

Vælg denne indstilling, hvis du opretter
forbindelse til en Microsoft Exchange 5.5-server,
der kører LDAP. LDAP-attributværdierne angives
automatisk.

Active Directory-
standardindstillinger

Vælg denne indstilling, hvis du opretter
forbindelse til en Microsoft Exchange Server
2000-server, der kører LDAP. LDAP-
attributværdierne angives automatisk.

Brugerdefineret

Vælg denne indstilling, hvis du skal konfigurere
LDAP-attributværdierne manuelt.

Nummer Område af skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

4

5

6

7

8

9

10

11

background image

52 Valg af indstillinger for digital afsendelse

DAWW

Sammenlign det indtastede navn
med LDAP-attributten for

Indtast attributten i den LDAP-database, der identificerer en person i
adressekartoteket. Værdien for denne attribut bliver sammenlignet med det
navn, brugeren indtaster, for at finde frem til personens e-mail-adresse.
Nedenfor følger nogle få mulige LDAP-attributter:

uid: Bruger-id

cn: Almindeligt navn

sn: Efternavn

givenName: Fornavn

Hent enhedsbrugerens e-mail-
adresse ved hjælp af attributten
for

Indtast den LDAP-attribut, der indeholder personens e-mail-adresse. Nedenfor
følger to af de mulige LDAP-attributter:

rfc822Mailbox

mail

Avanceret

Klik på denne knap for at åbne et nyt skærmbillede, hvor du kan angive
avancerede LDAP-serverfunktioner. Du kan finde yderligere oplysninger i
afsnittet

"Avancerede adresseringsindstillinger" på side 53

.

Test

Klik på denne knap for at teste de indstillinger, du har angivet.

Nummer Område af skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

12

13

14

15

background image

DAWW

Adressering 53