HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Send til email

background image

Send til e-mail

Produktet kræver en SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol), for at e-mail-
meddelelser kan sendes til destinations-e-mail-adresser. Brug skærmbilledet Send til e-mail til at
konfigurere SMTP-indstillinger, angive maksimumstørrelsen for vedhæftede filer i e-mails og
angive den e-mail-adresse, der skal bruges som standard i produktet. Du kan også angive et
standardemne for alle e-mail-meddelelser, som sendes fra produktet. I følgende illustration og
tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærmbillede.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Nummer Område af

skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

Faner og menuer i IWS Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Navigering i HP Integreret Webserver"

på side 5

.

Hjælp

Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærmbillederne under
fanen Digital Sending.

Send e-mails

Send e-mail-meddelelser til SMTP-gatewayserveren direkte fra produktet.

Enhedens SMTP-
gateway

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den SMTP-gatewayserver, der skal styre
e-mail-anmodningerne fra enheden. Hvis du ikke kender IP-adressen eller
værtsnavnet for SMTP-gateway'en, skal du klikke på knappen Søg efter gateways
for at søge på netværket efter en egnet SMTP-gatewayserver.

Bemærk!

Nogle enheder genkender kun IP-adresser. Hvis det er
tilfældet, konverteres værtsnavnene til den tilsvarende IP-
adresse.

1

2

3

4

background image

44 Valg af indstillinger for digital afsendelse

DAWW

Maksimumstørrelse for
vedhæftede filer

Vælg maksimumstørrelsen på vedhæftede e-mail-filer, som SMTP-gatewayserveren
kan overføre. Hvis der skal sendes en vedhæftet fil fra produktet, som er større end
den angivne maksimumstørrelse, opdeles filen i mindre filer, som sendes i flere
e-mail-meddelelser.

Søg efter gateways

Hvis du ikke kender produktets IP-adresse eller SMTP-gateway'ens værtsnavn, skal
du klikke på denne knap for at søge på netværket efter en egnet SMTP-
gatewayserver.

Test

Klik på denne knap for at kontrollere, om den angivne SMTP-gatewayserver er gyldig
og klar til brug.

E-mail-adresse

Indtast e-mail-adressen på den person, der skal fungere som standardafsender.

Vist navn

Indtast det navn, der skal vises i feltet "Fra", for de e-mail-meddelelser, der sendes fra
produktet. Du kan også bruge dette felt til at medtage instruktioner, f.eks. "Indtast din
e-mail-adresse her".

Bemærk!

Hvis du ikke indtaster et navn, vises den e-mail-adresse, der
blev indtastet i feltet E-mail-adresse, i feltet "Fra" for udgående
e-mail-meddelelser.

Undgå, at enhedens
bruger ændrer
standardadressen for
"Fra:"

Marker dette afkrydsningsfelt for at forhindre, at almindelige brugere kan ændre den
e-mail-adresse, som administratoren angiver.

Standardemne

Du kan angive det emne, der skal vises i alle e-mail-meddelelser, som produktet
sender. Du kan også bruge dette felt til at medtage instruktioner, f.eks. "Indtast et
emne for meddelelsen".

Avanceret

Klik på denne knap for at åbne et nyt skærmbillede, som du kan bruge til at angive
meddelelsestekst og indstillinger for vedhæftede filer i e-mail-meddelelser, som
sendes fra produktet. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Avancerede

e-mail-indstillinger" på side 45

.

Nummer Område af

skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

5

6

7

8

9

10

11

12

background image

DAWW

Send til e-mail 45