HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Send til fax

background image

Send til fax

Produktet kan sende scannede dokumenter til et faxnummer og derved efterligne de
sendefunktioner, der findes på en faxmaskine. Hvis produktet er udstyret med et faxmodem, kan
det også konfigureres til at behandle indgående faxer.

Brug skærmbilledet Send til fax til at konfigurere produktets Send til fax-funktioner. I følgende
illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærmbillede.

1

3

4

5

7

6

8

Bemærk!

Se tabellen

på den følgende side
for at få oplysninger om
numrene.

2

background image

DAWW

Send til fax 47

Nummer

Område af
skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

Faner og menuer i IWS Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Navigering i HP Integreret Webserver" på

side 5

.

Hjælp

Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærmbillederne under fanen
Digital Sending.

Send faxer

direkte fra MFP'ens interne modem

Send faxer direkte fra enheden. Når denne
indstilling er valgt, skal du vælge eller
indtaste følgende oplysninger:

Land/område

Firmanavn

Det telefonnummer, som enhedens
interne modem bruger

Et eventuelt opkaldspræfiks, som dit
telefonsystem kræver

via tjenesten Digital Sending

Send faxer ved hjælp af Digital Sending-
tjenestens software (indstillingerne på dette
skærmbillede).

Enhedens
modemindstillinger

Angiv disse indstillinger, hvis direkte fra MFP'ens interne modem er valgt på listen
Send faxer.

Avanceret

Klik på denne knap for at åbne et nyt skærmbillede, hvor du kan angive avancerede
modemindstillinger for produktet, f.eks. lydstyrke for modem og ringetone og sende- og
modtageindstillinger. Fra dette skærmbillede kan du også udskrive en faxaktivitetslog og få
adgang til sikkerheds- og diagnosticeringsindstillinger. Du kan finde yderligere oplysninger
i afsnittet

"Avancerede faxindstillinger" på side 48

.

Meddelelse

Vælg meddelelsesindstillinger, f.eks. om en meddelelse sendes, om meddelelsen
udskrives, eller om afsenderen skal modtage en meddelelsesrapport. Marker
afkrydsningsfeltet Medtag miniaturebillede hvis et reduceret billede af det scannede
dokument skal medtages i meddelelsesrapporten.

Kvalitet

Vælg opløsningen for udgående faxer.

Faktureringskode

Faktureringskoden, hvis der findes en sådan. Du kan evt. markere afkrydsningsfeltet
Kan redigeres af bruger for at gøre det muligt for brugeren at ændre koden. Brug feltet
Minimumlængde til at angive faktureringskodens minimumlængde. Faktureringskoden kan
være en værdi mellem 1 og 16.

1

2

3

4

5

6

7

8

background image

48 Valg af indstillinger for digital afsendelse

DAWW