HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Avancerede faxindstillinger

background image

Avancerede faxindstillinger

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærmbillede.

3

4

1

2

6

7

9

8

5

Bemærk!

Se tabellen

på den følgende side
for at få oplysninger om
numrene.

background image

DAWW

Send til fax 49

Nummer Område af

skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

Faner og menuer i IWS Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

"Navigering i HP Integreret Webserver"

på side 5

.

Hjælp

Klik for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om skærmbillederne under
fanen Digital Sending.

Generelt

Vælg generelle indstillinger, f.eks. lydstyrke for modem og ringetone, og om JBIG-
komprimering og fejlkorrektion skal slås til eller fra. Du kan også vælge, om brevhovedet
(telefonnummer, klokkeslæt og dato) skal overlejres, så det kun dækker et lille område
af den øverste del af siden.

Send

Vælg indstillinger for faxer, som sendes fra produktet, f.eks. opkaldstone og hvor mange
gange produktet skal forsøge igen, hvis den modtagende faxmaskine er optaget eller
ikke svarer.

Modtag

Vælg indstillinger for faxer, som modtages, f.eks. hvilken udskriftsbakke faxerne skal
placeres i, om indgående faxer skal skaleres efter papirformatet i papirbakken, og
nummeret på et andet faxprodukt, som indgående faxer kan videresendes til.

Udskriv aktivitetslog

Klik på denne knap for at udskrive det interne modems faxaktivitetslog. Aktivitetsloggen
viser alle indgående og udgående faxopkald, siden loggen sidst blev ryddet, og
udskrives til produktet.

Ryd aktivitetslog

Klik på denne knap for at rydde alle poster i faxaktivitetsloggen. HP anbefaler, at
faxaktivitetsloggen udskrives jævnligt til registreringsbrug, og at faxaktivitetsloggen
derefter ryddes for at undgå, at den bliver for stor.

Sikkerhed

Klik på denne knap for at angive sikkerhedsindstillinger for det interne modem. Første
gang du konfigurerer sikkerhedsindstillingerne, bliver du bedt om at indtaste (og
bekræfte) en sikkerhedskode. Herefter vil du skulle bruge denne kode, hvis du vil se og
omkonfigurere sikkerhedsindstillingerne.

Diagnosticering

Klik på denne knap for at angive diagnosticeringsindstillinger for det interne modem.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

background image

50 Valg af indstillinger for digital afsendelse

DAWW