HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Kontrolpanel

background image

Kontrolpanel

For de produkter, der har et kontrolpanel, viser skærmbilledet Kontrolpanel produktets
kontrolpaneldisplay, som om du stod ved produktet. Da denne visning viser produktets status,
kan den hjælpe dig med at foretage fejlfinding i forbindelse med problemer med produktet.

Bemærk!

Skærmbilledets udseende kan variere, afhængigt af produktet.

background image

18 Visning af produktstatus fra informationsskærmbillederne

DAWW