HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Έλεγχος κατάστασης του εξαρτήματος φαξ

background image

Έλεγχος κατάστασης του εξαρτήματος φαξ

Εάν το αναλογικό εξάρτημα φαξ δεν φαίνεται να λειτουργεί, εκτυπώστε μια σελίδα εξαρτήματος φαξ για
να ελέγξετε την κατάστασή του.

Εκτύπωση της σελίδας του εξαρτήματος φαξ στα HP LaserJet 4345mfp και 9040/9050mfp και στα HP Color

LaserJet 4730mfp και 9500mfp

1.

Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί

Μενού

για να ανοίξετε το κύριο μενού.

2.

Επιλέξτε

INFORMATION PAGE (Σελίδα πληροφοριών)

για να ανοίξετε το μενού πληροφοριών.

3.

Επιλέξτε

PRINT CONFIGURATION (Εκτύπωση διαμόρφωσης)

για να τυπωθούν οι σελίδες

ρυθμίσεων.

Εκτύπωση της σελίδας του εξαρτήματος φαξ στα HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP και στα HP Color LaserJet σειρά CM4730 MFP και CM6040 MFP

1.

Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κύλιση και επιλέξτε το εικονίδιο

Administration (Διαχείριση)

για να

ανοίξει το μενού Administration (Διαχείριση).

2.

Κάντε κύλιση και επιλέξτε

Information (Πληροφορίες)

.

3.

Κάντε κύλιση και επιλέξτε

Configuration/Status Pages (Σελίδες διαμόρφωσης/κατάστασης)

.

4.

Κάντε κύλιση και επιλέξτε

Configuration Page (Σελίδα διαμόρφωσης)

για να εκτυπωθούν οι σελίδες

διαμόρφωσης.

Στη σελίδα Fax Accessory Page (Σελίδα εξαρτήματος φαξ) της σελίδας Information Page (Σελίδα
πληροφοριών), κάτω από την επικεφαλίδα HARDWARE INFORMATION (Πληροφορίες υλικού), ελέγξτε
την ένδειξη MODEM STATUS (Κατάσταση μόντεμ). Στον παρακάτω πίνακα επισημαίνονται οι πιθανές
καταστάσεις και οι ενδεδειγμένες λύσεις.

OPERATIONAL / ENABLED (Σε λειτουργία / ενεργοποιημένο)

1

Το αναλογικό εξάρτημα φαξ είναι εγκατεστημένο και έτοιμο.

OPERATIONAL / DISABLED (Σε λειτουργία /
απενεργοποιημένο)

1

Το εξάρτημα φαξ είναι εγκατεστημένο και σε λειτουργία,
ωστόσο, το βοηθητικό πρόγραμμα HP Digital Sending έχει είτε
απενεργοποιήσει τη λειτουργία φαξ μέσω MFP είτε
ενεργοποιήσει τη λειτουργία φαξ μέσω δικτύου. Όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία φαξ μέσω δικτύου, η λειτουργία
αναλογικού φαξ απενεργοποιείται. Μόνο μία από τις
λειτουργίες φαξ μέσω δικτύου ή αναλογικού φαξ μπορεί να
είναι ενεργοποιημένη.

NON-OPERATIONAL / ENABLED/DISABLED (Εκτός
λειτουργίας/Ενεργοποιημένο/Απενεργοποιημένο)

1

Εντοπίστηκε μια αστοχία στο υλικό. Το υλικολογισμικό πρέπει
να ενημερωθεί, δείτε την ενότητα

Αναβαθμίσεις

υλικολογισμικού στη σελίδα 131

.

DAMAGED / ENABLED/DISABLED (Με βλάβη/
Ενεργοποιημένο/Απενεργοποιημένο)

1

Το εξάρτημα φαξ έχει κάποια βλάβη. Τοποθετήστε ξανά την
κάρτα του εξαρτήματος φαξ και ελέγξτε για τυχόν κυρτωμένες
ακίδες. Εάν η κατάσταση παραμένει DAMAGED (Με βλάβη),
αντικαταστήστε την κάρτα του αναλογικού εξαρτήματος φαξ.

1

Η κατάσταση ENABLED (Ενεργοποιημένο) υποδεικνύει ότι το εξάρτημα αναλογικού φαξ είναι ενεργοποιημένο, ενώ η
κατάσταση DISABLED (Απενεργοποιημένο) υποδεικνύει ότι το φαξ μέσω δικτύου είναι ενεργοποιημένο (το αναλογικό φαξ
είναι απενεργοποιημένο).

110 Κεφάλαιο 4 Επίλυση προβλημάτων φαξ

ELWW