HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Lähetä sähköpostiin näyttö

background image

Lähetä sähköpostiin -näyttö

Tuote vaatii SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -yhdyskäytäväpalvelimen, jotta se voi välittää
sähköpostiviestejä sähköpostiosoitteisiin. Käytä Lähetä sähköpostiin -näyttöä SMTP-asetusten,
sähköpostiliitteen enimmäiskoon ja tuotteen oletussähköpostiosoitteen määrittämiseen. Voit
myös määrittää kaikkien tuotteen lähettämien sähköpostiviestien oletusaiheen. Seuraava kuva ja
taulukko opastavat näytön käytössä.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Kuvan
kohta

Näytön alue

Alueella olevat tiedot tai toiminnot

Välilehdet ja valikot

Lisätietoja on kohdassa

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 5

.

Ohje

Tätä napsauttamalla voit avata ohjetiedoston, jossa on tietoja Digitaalinen lähetys
-välilehden näytöistä.

Sähköpostin
lähetystapa

Voit lähettää sähköpostiviestejä SMTP-yhdyskäytäväpalvelimeen suoraan tuotteesta.

Laitteen SMTP-
yhdyskäytävä

Kirjoita laitteen sähköpostipyynnöt käsittelevän SMTP-yhdyskäytäväpalvelimen
IP-osoite tai isäntänimi. Jos et tiedä SMTP-yhdyskäytävän IP-osoitetta tai
isäntänimeä, voit etsiä sopivaa SMTP-yhdyskäytäväpalvelinta verkosta
napsauttamalla Etsi yhdyskäytävät -painiketta.

Huomautus

Jotkin laitteet tunnistavat ainoastaan IP-osoitteet. Tällaisissa
tapauksissa isäntänimet muunnetaan nimiä vastaaviksi
IP-osoitteiksi.

1

2

3

4

background image

44 Digitaalisten lähetysten asetusten määrittäminen

FIWW

Liitteen enimmäiskoko

Valitse SMTP-yhdyskäytävän lähettämien sähköpostiliitteiden enimmäiskoko. Jos
tuotteen on lähetettävä sähköpostiliite, joka on määritettyä enimmäiskokoa suurempi,
liitetiedosto jaetaan tiedostoiksi, jotka lähetetään useissa sähköpostiviesteissä.

Etsi yhdyskäytävät

Jos et tiedä SMTP-yhdyskäytävän IP-osoitetta tai isäntänimeä, voit etsiä sopivaa
SMTP-yhdyskäytäväpalvelinta verkosta napsauttamalla tätä painiketta.

Testaa

Voit varmistaa tätä painiketta napsauttamalla, että määritetty SMTP-
yhdyskäytäväpalvelin on kelvollinen ja toimiva.

Sähköposti

Kirjoita oletuslähettäjänä toimivan henkilön sähköpostiosoite.

Näyttönimi

Kirjoita nimi, jonka haluat näkyvän tuotteesta lähetettyjen sähköpostiviestien
Lähettäjä-kentässä. Voit käyttää tätä kenttää myös ohjeiden antamiseen kirjoittamalla
kenttään esimerkiksi "Kirjoita sähköpostiosoitteesi tähän".

Huomautus

Jos nimeä ei ole määritetty, Sähköposti-kenttään kirjoitettu
sähköpostiosoite näkyy lähtevien sähköpostiviestien
Lähettäjä-kentässä.

Estä laitteen käyttäjää
muuttamasta
oletuslähettäjän
osoitetta

Voit varmistaa, että tavalliset käyttäjät eivät muuta järjestelmänvalvojan määrittämää
sähköpostiosoitetta, valitsemalla tämän valintaruudun.

Oletusaihe

Jos haluat, voit kirjoittaa oletusaiheen, joka näkyy kaikissa tuotteen lähettämissä
sähköpostiviesteissä. Voit käyttää tätä kenttää myös ohjeiden antamiseen
kirjoittamalla kenttään esimerkiksi "Kirjoita viestin aihe tähän".

Lisäasetukset

Voit avata uuden näytön, jossa voit määrittää tuotteen lähettämien sähköpostiviestien
tekstin ja liitetiedostojen asetukset, napsauttamalla tätä painiketta. Lisätietoja on
kohdassa

Sähköpostin lisäasetukset -näyttö sivulla 45

.

Kuvan
kohta

Näytön alue

Alueella olevat tiedot tai toiminnot

5

6

7

8

9

10

11

12

background image

FIWW

Lähetä sähköpostiin -näyttö 45