HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Asetussivu

background image

Asetussivu

Asetussivu-näytössä voit tarkastella tuotteen nykyisiä asetuksia, määrittää tulostimen vikoja ja
tarkastaa asennetut valinnaiset lisävarusteet, kuten DIMM (Dual Inline Memory Module)
-moduulit. Seuraava kuva ja taulukko opastavat näytön käytössä.

1

2

3

4

5

6

Huomautus:

Seuraavalla

sivulla olevassa
taulukossa on kuvaan
merkittyjen kohtien
kuvaus.

background image

FIWW

Asetussivu 11

Kuvan
kohta

Näytön alue

Alueella olevat tiedot tai toiminnot

Välilehdet ja valikot

Lisätietoja on kohdassa

HP:n sulautetun WWW-palvelimen

ominaisuudet sivulla 5

.

Tietoja laitteesta

Ilmoittaa laitteen sarjanumeron, versionumerot sekä muita tietoja.

Asennetut kielet ja
lisävarusteet

Ilmoittaa kaikki asennetut tulostinkielet (esimerkiksi PCL- ja
PostScript® [PS] -kielet) ja DIMM- ja EIO-paikkoihin asennetut
laitteet.

Muisti

Ilmoittaa muistitiedot sekä tietoja PCL DWS (Driver Work Space)
-ohjaimesta ja resursseista.

Tietosuoja

Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen ja levyn
kirjoitussuojausasetusten tilan.

Paperilokerot ja lisävarusteet Ilmoittaa tuotteen lokeroihin määritetyn materiaalin koon ja

tyypin. Tässä ilmoitetaan myös tuotteeseen mahdollisesti
asennetut lisälaitteet, esimerkiksi kääntöyksikkö tai jokin muu
paperinkäsittelylaite.

1

2

3

4

5

6

background image

12 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-näytöistä

FIWW