HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Kirjautuminen sisään ja ulos

background image

Kirjautuminen sisään ja ulos

HP:n sulautetun WWW-palvelimen näytöissä voi tarkastella tuotetietoja ja muuttaa määritettyjä
asetuksia. Näytöt ja niissä olevat asetukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka sulautettuun WWW-
palvelimeen on kirjauduttu: tavallisena käyttäjänä, järjestelmänvalvojana vai palveluntarjoajana.
Järjestelmänvalvojat ja palveluntarjoajat voivat mukauttaa salasanoja.

Jos käyttäjä kirjautuu ilman salasanaa salasanalla suojattuun HP:n sulautettuun WWW-
palvelimeen, käytettävissä on vain Tietoja-välilehti. Jos salasanaa ei ole määritetty (oletus),
kaikki välilehdet ovat näkyvissä.

Jos HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen on määritetty salasana, palvelimeen on kirjauduttava
järjestelmänvalvojana tai palveluntarjoajana, jotta HP:n sulautetun WWW-palvelimen salasanalla
suojattuja välilehtiä (Asetukset, Digitaalinen lähetys ja Verkot) voidaan käyttää.

Huomautus

Tietoja salasanojen muuttamisesta järjestelmänvalvojana on kohdassa

Tietosuoja sivulla 33

.

Palveluntarjoajia koskevia tietoja on saatavilla tuotteen huolto-oppaassa.

background image

4 Yleistä

FIWW

Kirjautuminen sisään järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen järjestelmänvalvojana seuraavalla tavalla.

1

Kun olet käynnistänyt sulautetun WWW-palvelimen, napsauta näytön oikeassa ylänurkassa
olevaa kirjautumislinkkiä.

Näyttöön tulee seuraavan kuvan mukainen valintaikkuna, johon kirjoitetaan verkon
salasana
. Kirjautumisikkunan ulkonäkö voi vaihdella käyttöjärjestelmän ja selaimen
mukaan.

2

Kirjoita käyttäjänimeksi

admin

ja kirjoita sitten salasana. Napsauta tämän jälkeen OK-

painiketta.

Kirjautuminen ulos järjestelmänvalvojana

Voit kirjautua ulos seuraavalla tavalla.

1

Napsauta Kirjaudu ulos -linkkiä.

2

Suorita uloskirjautuminen loppuun sulkemalla selain.

VAROITUS

Jos et sulje selainta, yhteys tuotteen sulautettuun WWW-palvelimeen jatkuu, mikä voi aiheuttaa
tietoturvariskin.

background image

FIWW

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet 5