Pomoć za HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

Priručnik za faksiranje

background image

Autorska prava i licenca

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i
prevođenje zabranjeno bez prethodne
pisane suglasnosti, osim pod uvjetima
određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su
predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge
navedena su u izričitim jamstvenim izjavama
koje se isporučuju s takvim proizvodima i
uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne
sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran
za eventualne tehničke i uredničke pogreške
te propuste koji se nalaze u tekstu.

Edition 1, 04/2008

Broj publikacije : Q3701-91074

Vlasništvo zaštitnih znakova

Microsoft Windows® i Windows® registirani
su trgovački znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD.

Svi ovdje navedeni proizvodi mogu
predstavljati zaštitne znakove njihovih
vlasnika.

Lokalni zakoni zemlje/regije mogu
zabranjivati uporabu ovog proizvoda izvan
određenih zemalja/regija. U većini zemalja/
regija strogo je zabranjeno priključivanje
neodobrene telekomunikacijske opreme
(faks uređaja) na javnu telefonsku mrežu.

ENERGY STAR® i logotip ENERGY STAR®
registrirani su zaštitni znakovi Agencije za
zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država.

background image

Sadržaj

1 Postavljanje

Dijelovi faks dodatka ............................................................................................................................ 2
Instalacija faks dodatka ........................................................................................................................ 3

Instalacija/zamjena faks dodatka na HP LaserJet 9040/9050mfp ....................................... 3
Ugradnja/zamjena faks dodatka u HP LaserJetu 4345mfp ................................................. 6
Ugradnja/zamjena telefaks dodatka za HP LaserJet M4345 MFP .................................... 10
Ugradnja/zamjena faks dodatka u HP Color LaserJetu 4730mfp i HP Color LaserJetu
CM4730 MFP ..................................................................................................................... 12
Ugradnja/zamjena faks dodatka u HP LaserJet M5025 MFP i M5035 MFP ..................... 20
Ugradnja/zamjena faks dodatka u HP Color LaserJet CM6040 MFP Series .................... 23
Ugradnja/zamjena faks dodatka u HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP ..................... 31

Provjera rada faksa ............................................................................................................................ 35
Obavezne postavke faksa .................................................................................................................. 36

Čarobnjak za konfiguriranje faksa ..................................................................................... 36
Pristupanje izborniku postavki faksa .................................................................................. 36
Postavljanje ili provjera datuma i vremena na HP LaserJetu 4345mfp i 9040/9050mfp
te na HP Color LaserJetu 4730mfp i 9500mfp ................................................................... 37
Postavljanje ili provjera datuma i vremena na HP LaserJetu M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP te na HP Color
LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series ................................................................ 37
Postavljanje, potvrda ili promijena države/regije MFP/faks dodatka .................................. 37
Postavljanje zaglavlje faksa ............................................................................................... 38

2 Postavljanje postavki faksiranja

Daljinsko konfiguriranje faksa ............................................................................................................. 42

Web preglednik .................................................................................................................. 42
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 42
HP MFP uslužni program za konfiguriranje softvera za digitalno slanje ............................ 43

Slanje postavki faksa .......................................................................................................................... 44

Podešavanje otkrivanje signala za slobodno biranje ......................................................... 44
Podešavanje pokrivajuće zaglavlje (odlazni faksovi) ......................................................... 44
Podešavanje načina biranja ............................................................................................... 45
Podešavanje pozivnog prefiksa ......................................................................................... 46
Podešavanje pravila ponovnog biranja .............................................................................. 47

Podešavanje ponovnog biranja zauzetog broja ................................................ 47

HRWW

iii

background image

Postavljanje ponovnog biranja kada nije bilo odgovora .................................... 47
Postavljanje razdoblja ponovnog biranja ........................................................... 48

Podešavanje razlučivosti odlaznog faksa .......................................................................... 49
Podešavanje kodova za naplatu ........................................................................................ 50
Podešavanje JBIG načina kompresije ............................................................................... 51
Promjena postavki oštrine ................................................................................................. 51
Promjena postavki pozadine .............................................................................................. 52
Promjena postavke posvijetli/zatamni ................................................................................ 53
Aktiviranje potvrde broja faksa ........................................................................................... 53
Aktiviranje podudaranja brojeva brzog biranja faksa ......................................................... 53

Postavke primanja faksa .................................................................................................................... 55

Podešavanje broja zvona do odgovora ............................................................................. 55
Primljeni faksovi s otiskom (dolazni faksovi) ...................................................................... 55
Prilagođavanje veličini stranice .......................................................................................... 56
Podešavanje ladice za papir .............................................................................................. 57
Podešavanje odredišne ladice ........................................................................................... 57
Blokiranje dolaznih faksova ............................................................................................... 58

Stvaranje popisa blokiranih faksova .................................................................. 58
Uklanjanje brojeva s popisa blokiranih faksova ................................................ 59
Brisanje svih brojeva s popisa blokiranih faksova ............................................. 60

Pokretanje pozivanja dokumenta s drugog faks uređaja ................................................... 60
Promjena postavki obavijesti ............................................................................................. 61

Podešavanje načina ispravljanja grešaka .......................................................................................... 63
Podešavanje glasnoće modema ........................................................................................................ 64
Podešavanje glasnoće zvona ............................................................................................................. 65

3 Faksiranje

Zaslon sa značajkama faksa .............................................................................................................. 68

Zaslon sa značajkama faksa na HP LaserJetu 4345mfp i 9040/9050mfp te HP Color
LaserJetu 4730mfp i 9500mfp ........................................................................................... 68
Zaslon sa značajkama faksa na HP LaserJetu M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,
M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP te na HP Color LaserJetu CM4730
MFP i CM6040 MFP Series ............................................................................................... 69

Status Message Bar (Traka s porukom o statusu) ............................................................................. 71
Slanje faksa ........................................................................................................................................ 72

Slanje faksa - ručno unošenje broja/brojeva ...................................................................... 72
Slanje faksa pomoću brzog biranja .................................................................................... 75
Slanje faksa pomoću brzog biranja jednom tipkom ........................................................... 77
Pretraživanje popisa za brzo biranje po imenu .................................................................. 78
Slanje faksa na brojeve iz telefonskog imenika ................................................................. 79
DSS pretraživanje imenika s faks brojevima ..................................................................... 81

Poništavanje faks poruke ................................................................................................................... 83

Poništavanje prijenosa u tijeku .......................................................................................... 83
Otkazivanje svih faks poruka na čekanju ........................................................................... 83

iv

HRWW

background image

Primanje faksova ................................................................................................................................ 85
Stvaranje i brisanje popisa za brzo biranje ......................................................................................... 86

Stvaranje popisa za brzo biranje ....................................................................................... 86
Brisanje popisa za brzo biranje .......................................................................................... 87
Brisanje jednog broja s popisa za brzo biranje .................................................................. 87
Dodavanje broja na postojeći popis za brzo biranje .......................................................... 88

Dodjeljivanje popisa za brzo biranje tipkama za jedan dodir .............................................................. 89

Dodjeljivanje brzog biranja jednoj tipki na HP LaserJetu 4345mfp i 9040/9050mfp te HP
Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp .................................................................................... 89
Brisanje ili ponovno dodjeljivanje brzog biranja jednoj tipki na HP LaserJetu 4345mfp i
9040/9050mfp te HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp .................................................. 89

Glasovni pozivi i ponovni pozivi .......................................................................................................... 90

Izvješće o faks pozivima .................................................................................................... 90
Dnevnik aktivnosti faksa .................................................................................................... 90
T.30 izvješće ...................................................................................................................... 90

Zaštićene postavke ............................................................................................................................ 91

Promjena vlastitog PIN-a ................................................................................................... 91

Namještanje prosljeđivanja faksa ....................................................................................................... 93
Planiranje ispisa faksova (zaključavanje memorije) ........................................................................... 95

Postupak ispisa faksova .................................................................................................... 95
Omogućavanje ili onemogućavanje planiranja ispisa faksova ........................................... 96
Stvaranje plana ispisa faksova .......................................................................................... 97

Upotreba faksa putem mreža VoIP .................................................................................................. 100

4 Rješavanje problema s faksiranjem

Je li vaš faks pravilno namješten? .................................................................................................... 102

Koji tip telefonske linije koristite? ..................................................................................... 102
Koristite li uređaj za prenaponsku zaštitu? ...................................................................... 102
Koristite li uslugu govorne pošte davatelja telefonskih usluga ili telefonsku
sekretaricu? ..................................................................................................................... 102

Provjera statusa dodatka za faksiranje ............................................................................................ 104
Ne funkcionira neka značajka faksa ................................................................................................. 105
Opći problemi kod faksiranja ............................................................................................................ 106
Problemi s primanjem faksa ............................................................................................................. 108
Problemi sa slanjem faksa ............................................................................................................... 110
Kodovi grešaka ................................................................................................................................. 111
Poruke pogrešaka faksa ................................................................................................................... 112

Slanje poruka faksa ......................................................................................................... 112
Primanje-faks poruke ....................................................................................................... 114

Dnevnici i izvješća faksa .................................................................................................................. 115

Ispis izvješća o faks pozivima (s uključenom sličicom) .................................................... 115

Planiranje ispisa izvješća o faks pozivima ...................................................... 116

Ispis dnevnika aktivnosti faksa ........................................................................................ 117
Ispis izvješća o kodovima za naplatu ............................................................................... 118

HRWW

v

background image

Brisanje dnevnika aktivnosti faksa i izvješća o kodovima za naplatu .............................. 119
Ispis izvješća s popisom blokiranih faksova .................................................................... 119
Ispis izvješća s popisom za brzo biranje .......................................................................... 120

Servisne postavke ............................................................................................................................ 121
Nadogradnja strojno-programske verzije ......................................................................................... 123

Dodatak A Servis i podrška

Hewlett-Packardova izjava o ograničenom jamstvu ......................................................................... 126
HP-ova podrška korisnicima ............................................................................................................. 127

World Wide Web .............................................................................................................. 127
E-pošta ............................................................................................................................ 127
Telefon ............................................................................................................................. 127

Dodatak B Specifikacije

Specifikacija faks dodatka ................................................................................................................ 130
Zamjenski dijelovi i dodaci ................................................................................................................ 131

Dodatak C Informacije o regulativi

Program rukovanja proizvodima za zaštitu okoliša .......................................................................... 134
Izjava o usklađenosti ........................................................................................................................ 135
US Federal Communications Commission ....................................................................................... 136

FCC Part 15 Compliance Statement ............................................................................... 136
FCC Part 68 Telecom ...................................................................................................... 136
Telephone Consumer Protection Act (US) ...................................................................... 137

Kanadski odjel za komunikacije ....................................................................................................... 138

Kanadska obavijest o ograničenjima ............................................................................... 138

Ostale informacije o zakonskim propisima ....................................................................................... 139

Informacije o zakonskim propisima za zemlje/regije EZ-e ............................................... 139
Obavijest Telekoma Novog Zelanda ................................................................................ 139
Obavijest za Južnu Afriku ................................................................................................ 140
Tajvanski BSMI Klasa A Upozorenje ............................................................................... 140

Kazalo .............................................................................................................................................................. 141

vi

HRWW

background image

1