HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Postupak ispisa faksova

background image

Postupak ispisa faksova

Da bi se povećala sigurnost faksiranja, postupak značajke Fax Printing (Ispis faksa) drugačiji je na
uređajima HP LaserJet M5035 MFP, M5025 MFP, M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M9040 MFP,
M9050 MFP te na HP Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series. Ključna je razlika u načinu
na kojima se rukuje izvješćima o pozivima, izvješćima T.30, izbornikom za izvješća i statusnom trakom
upravljačke ploče te načinom na koji se prikazuju. Na sljedećoj tablici pretpostavlja se da je omogućena
značajka Fax Printing (Ispis faksa).

Postavka
izbornika za
izvješće o
pozivima i/ili T.30
izvješće

Kada je faks
primljen, kako se
rukuje izvješćem
o pozivima/T.30
izvješćem?

Što se događa
kada se ispisuje
pohranjeni faks?

Što se događa s
izbornicima za
izvješća o
faksiranju i T.30
izvješćem?

Prikazuje li
upravljačka ploča
telefonski broj
dolaznog poziva?

Postupak starijih
MFP-a (9500,
9040/50, 4345,
4730)

Nikada

Ne ispisuje se

Faks se ispisuje

Prikazuju se

Da

Svaki faks

Ne ispisuje se

Faks se ispisuje

Prikazuju se

Da

MFP-ji M5035,
M5025, M3035,
M3027, M4345,
M9040, M9050,
CM4730, CM6040

Nikada

Ne ispisuje se

Faks se ispisuje

Ne prikazuje se

Ne prikazuje se

Svaki faks

Ne ispisuje se i
pohranjuje se s
faksom

Faks se ispisuje,
izvješće o pozivu/
pozivima se
ispisuje

Ne prikazuje se

Ne prikazuje se

HRWW

Planiranje ispisa faksova (zaključavanje memorije)

95