HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Stvaranje plana ispisa faksova

background image

Stvaranje plana ispisa faksova

Stvorite plan ispisa faksova na HP LaserJetu 4345mfp i 9040/9050mfp te HP Color LaserJet 4730mfp i

9500mfp

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb

Menu (Izbornik)

da bi se prikazao glavni izbornik.

2.

Dodirnite

FAX (FAKS)

za prikaz izbornika faksa.

3.

Pomaknite se na i dodirnite

FAX RECEIVE (PRIMANJE FAKSA)

.

4.

Pomaknite se na i dodirnite

Fax Printing (Ispis faksa)

da biste otvorili izbornik PIN.

5.

Upišite svoj PIN i dodirnite

OK (U REDU)

da biste prikazali izbornik Fax Printing (Ispis faksa).

Ukoliko nemate PIN, od vas će se zatražiti da ga stvorite.

6.

Dodirnite

Create Fax Printing Schedule (Stvori plan ispisa faksova)

da biste prikazali postavke

plana ispisa.

7.

Dodirnite

Print End Time (Vrijeme prekida ispisa)

da biste namjestili planirano vrijeme tijekom

kojega se neće vršiti ispis faksova (početak razdoblja blokiranja kada se faksovi pohranjuju u
memoriji), odaberite vrijeme i dodirnite

OK (U REDU)

.

8.

Dodirnite

Print Start Time (Vrijeme početka ispisa)

da biste namjestili planirano vrijeme za početak

ispisa faksova (kraj razdoblja blokiranja kada se faksovi ne pohranjuju u memoriji), odaberite
vrijeme i dodirnite

OK (U REDU)

.

9.

Dodirnite

Schedule Days (Planiranje dana)

da biste prikazali popis dana.

10.

Dodirnite

STORE ALL FAXES (POHRANI SVE FAKSOVE)

da biste blokirali taj dan (24 sata).

11.

Dodirnite

OK (U REDU)

za napuštanje izbornika.

HRWW

Planiranje ispisa faksova (zaključavanje memorije)

97

background image

Stvorite plan ispisa faksova na HP LaserJetu M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP te na HP Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series

1.

Pomaknite se na i dodirnite ikonu

Administration (Administriranje)

da biste otvorili izbornik

Administration (Administriranje).

2.

Dodirnite

Time/Scheduling (Vrijeme/planiranje)

da biste prikazali zaslon Time/Scheduling

(Vrijeme/planiranje).

3.

Dodirnite

Fax Printing (Ispis faksa)

da biste otvorili izbornik PIN.

4.

Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.

5.

Služeći se tipkovnicom, upišite PIN (najmanje četiri znamenke), pa zatim dodirnite

OK (U REDU)

da biste prikazali zaslon Fax Printing (Ispis faksa).

Ukoliko nemate PIN, od vas će se zatražiti da ga stvorite.

6.

Dodirnite

Fax Printing Mode (Modus ispisa faksova)

, a zatim dodirnite

Use fax printing schedule

(Koristi planiranje ispisa faksova)

.

7.

Dodirnite

Create Fax Printing Schedule (Stvori plan ispisa faksova)

da biste prikazali postavke

plana ispisa. Da biste uredili vrijeme pokretanja/zaustavljanja, odaberite dan, odaberite

As

Scheduled (Kao što je planirano)

, a zatim dodirnite

Save (Spremi)

.

NAPOMENA:

Sljedeći izbornik omogućava uređivanje vremena početka ispisa ili vrijeme

završetka ispisa. Da biste uredili obje značajke, dodirnite

Back (Nazad)

nakon uređivanja jedne

značajke kako biste se vratili na prethodni izbornik te uredili drugu značajku.

8.

Dodirnite

Print Start Time (Vrijeme početka ispisa)

da biste namjestili planirano vrijeme za početak

ispisa faksova (kraj razdoblja blokiranja kada se faksovi ne pohranjuju u memoriji).

a.

Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.

b.

Unesite vrijednost za sat i dodirnite

OK (U REDU)

.

c.

Dodirnite

Save (Spremi)

da biste spremili postavke sata.

d.

Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.

e.

Unesite vrijednost za minute (1-59) te dodirnite

OK (U REDU)

.

f.

Dodirnite

Save (Spremi)

da biste spremili postavke minuta.

g.

Dodirnite

AM

ili

PM

.

h.

Prikazuje se upit za potvrdu primjene promjena za sve dane rasporeda. Dodirnite

Yes (Da)

kako biste primijenili promjene za sve dane rasporeda ili dodirnite

No (Ne)

kako biste primijenili

promjene samo za trenutno odabrane dane.

i.

Dodirnite

Save (Spremi)

.

9.

Dodirnite

Print End Time (Vrijeme prekida ispisa)

da biste namjestili planirano vrijeme tijekom

kojega se neće vršiti ispis faksova (početak razdoblja blokiranja kada se faksovi pohranjuju u
memoriji).

a.

Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.

b.

Unesite vrijednost za sat i dodirnite

OK (U REDU)

.

c.

Dodirnite

Save (Spremi)

da biste spremili postavke sata.

98

Poglavlje 3 Faksiranje

HRWW

background image

d.

Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.

e.

Unesite vrijednost za minute (1-59) te dodirnite

OK (U REDU)

.

f.

Dodirnite

Save (Spremi)

da biste spremili postavke minuta.

g.

Dodirnite

AM

ili

PM

.

h.

Prikazuje se upit za potvrdu primjene promjena za sve dane rasporeda. Dodirnite

Yes (Da)

kako biste primijenili promjene za sve dane rasporeda ili dodirnite

No (Ne)

kako biste primijenili

promjene samo za trenutno odabrane dane.

i.

Dodirnite

Save (Spremi)

.

HRWW

Planiranje ispisa faksova (zaključavanje memorije)

99