HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Otkazivanje svih faks poruka na čekanju

background image

Otkazivanje svih faks poruka na čekanju

Ovime ćete obrisati sve odlazne faksove pohranjene u memoriji. Međutim, ako je faks u postupku
prijenosa, faks neće biti izbrisan, već će biti poslan.

NAPOMENA:

Ako u memoriji čekaju faks poruke, one će biti izbrisane.

HRWW

Poništavanje faks poruke

83

background image

Poništite sve faksove na čekanju na HP LaserJetu 4345mfp i 9040/9050mfp te HP Color LaserJetu 4730mfp

i 9500mfp

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb

Menu (Izbornik)

da bi se prikazao glavni izbornik.

2.

Dodirnite

FAX (FAKS)

za prikaz izbornika faksa.

3.

Dodirnite

CANCEL ALL PENDING TRANSMISSIONS (PONIŠTI SVE PRIJENOSE NA

ČEKANJU)

da biste poništili sve pohranjene faksove.

Poništite sve faks poruke na čekanju na HP LaserJetu M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP te na HP Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite crveni gumb

Stop (Prekid)

da biste prikazali izbornik Cancel Fax

(Poništi faks).

NAPOMENA:

Sve faks poruke na čekanju ili čiji je prijenos u tijeku nastavit će s postupkom sve

dok poništavanje ne potvrdite pritiskom na

OK (U REDU)

.

2.

Dodirnite

Cancel all fax jobs (Poništi sve faks poruke)

da biste poništili faks poruke na čekanju i

one čiji je prijenos u tijeku.

3.

Dodirnite

OK (U REDU)

da biste poništili faks poruke na čekanju i one čiji je prijenos u tijeku.

84

Poglavlje 3 Faksiranje

HRWW