HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Slanje faksa na brojeve iz telefonskog imenika

background image

Slanje faksa na brojeve iz telefonskog imenika

Značajka telefonskog imenika dostupna kada je MFP konfiguriran da koristi softver HP MFP Digital
Sending Configuration. Ako MFP nije konfiguriran za uporabu s ovim softverom, gumb Telefonskog
imenika se neće prikazivati. Da biste konfigurirali MFP za uporabu sa softverom HP MFP Digital Sending
Configuration, pogledajte HP MFP Digital Sending Software - korisnički priručnik ili HP MFP Digital
Sending Software - vodič za podršku
.

Ako je omogućeno Authentication (Potvrđivanje) u softveru HP MFP Digital Sending Configuration, vaši
osobni faks brojevi s popisa kontakata Microsoft® Exchangea pojavit će se u telefonskom imeniku.

NAPOMENA:

Brojevi faksa ne mogu biti dodani ili izbrisani iz telefonskog imenika s ovog uređaja.

Faks brojevi se mogu dodavati ili brisati jedino putem Address Book Managera (ABM - Upravitelj
adresara) koji se izvodi na poslužitelju Digital Send Server ili izmjenom unosa na vašem popisu
kontakata.

Slanje faksa pomoću telefonskog imenika na HP LaserJetu 4345mfp i 9040/9050mfp te HP Color LaserJetu

4730mfp i 9500mfp

1.

Umetnite dokument u automatski ulagač dokumenata (ADF) ili na staklo skenera.

2.

Na glavnom zaslonu dodirnite ikonu

FAX (FAKS)

. Možda će se pojaviti upit da upišete korisničko

ime i lozinku.

3.

Dodirnite

Settings (Postavke)

. Provjerite odgovaraju li postavke Describe Original (Opiši original)

onima vašeg originala. Postavke uključuju:

Page size (Veličina stranice) (poput Letter ili A4)

1–sided or 2–sided printing (Jednostrani ili dvostrani ispis)

Page content (Sadržaj stranice) (tekst, miješano tekst i slike ili slike i fotografije) Slanje slika
i fotografija u tekstualnom načinu rezultirat će slikama slabije kvalitete.

Orientation (Usmjerenje) (portret ili pejzažno)

Job Mode (Način rada) kombinira nekoliko skeniranja u jedan dokument.

Ako postavke ne odgovaraju, učinite sljedeće.

a.

Dodirnite

Describe Original (Opiši original)

da biste prikazali zaslon Original Setting (Postavke

originala).

b.

Napravite potrebne izmjene da postavke budu jednake originalu.

c.

Kada dovršite sva podešavanja, dodirnite

OK (U REDU)

da biste se vratili na zaslon Settings

(Postavke).

HRWW

Slanje faksa

79

background image

NAPOMENA:

Sva podešavanja napravljena na zaslonu Settings (Postavke) su privremena

podešavanja, omogućena samo za trenutačni dokument.

4.

Na zaslonu Settings (Postavke) dodirnite

Fax settings (Postavke faksa)

da biste prilagodili sljedeće

postavke:

Sharpness (Oštrina) - izoštrava rubove teksta i slika.

Background Removal (Uklanjanje pozadine) - uklanja pozadinu koja se može pojaviti
prilikom kopiranja papira u boji.

Notify/Notification (Obavijesti/Obavijest) - izmjenjuje način obavješćivanja o statusu
prijenosa faksa (odnosno, ako je faks poslan, dogodila se pogreška ili faks nije poslan). Na
HP LaserJetu 4345mfp i 4730mfp postavkama obavješćivanja možete pristupiti putem gumba

NOTIFY (OBAVIJESTI)

smještenog na glavnom zaslonu faksa.

NAPOMENA:

Obavijesti/obavijest mijenja postavke obavijesti samo za trenutačni dokument.

5.

Kada dovršite sva podešavanja, dodirnite

OK (U REDU)

da biste se vratili na zaslon Settings

(Postavke).

6.

Da biste na zaslonu Settings (Postavke) posvijetlili/zatamnili faks koji šaljete, dodirnite strelice

Light

(Svijetlo)

ili

Dark (Tamno)

.

7.

Kada dovršite sva podešavanja na zaslonu Settings (Postavke), dodirnite

OK (U REDU)

da biste

se vratili na zaslon faksa.

NAPOMENA:

Kada koristite Telefonski imenik, na popisu primatelja faksa pojavljuju se imena

umjesto brojeva.

8.

Dodirnite

Phone Book (Telefonski imenik)

da biste prikazali zaslon Fax Phone Book (Telefonski

imenik faksa).

9.

Strelicama označite ime ili broj na popisu, a zatim dodirnite

Add (Dodaj)

da biste unijeli ime/broj u

prozor. Možete dodati imena/brojeva koliko želite.

Gumb

Details (Pojedinosti)

prikazuje broj faksa ili popis brojeva faksa za odabrani unos iz

telefonskog imenika. Gumb

Personal (Osobno)

prikazuje samo unose s popisa kontakata korisnika

iz telefonskog imenika. Gumb

All (Svi)

stvara spojeni popis javnih faks brojeva i osobnih unosa s

popisa kontakata.

10.

Dodirnite

OK (U REDU)

da biste se vratili na zaslon Fax (Faks). Popis imena za faksiranje prikazuje

se u prozoru Primatelji.

11.

Dodirnite

Start

da biste poslali faks. Možete dodirnuti gumb

Start

na zaslonu na dodir ili pritisnite

zeleni gumb

Start

na upravljačkoj ploči.

NAPOMENA:

Ako ste napravili promjene postavki na zaslonu Settings (Postavke) (poput izmjene

obavijesti ili jednostranog u dvostrani ispis), pojavit će se zaslon Processing Job (Dokument u obradi)
s upitom "Would you like to keep your current settings?" (Želite li zadržati trenutačne postavke?). Ako
pritisnete

Yes (Da)

, MFP će vas vratiti na zaslon Fax (Faks) i postavke koje ste napravili bit će zadržane

što vam omogućava da pošaljete i drugi faks s istim postavkama. Ako pritisnete

No (Ne)

, postavke se

brišu (vraćaju na zadane vrijednosti) i prikazuje se početni zaslon MFP-a.

80

Poglavlje 3 Faksiranje

HRWW

background image

Slanje faksa pomoću imenika na HP LaserJetu M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP te na HP Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series

1.

Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu

FAX (FAKS)

da biste prikazali zaslon Fax (Faks).

2.

Dodirnite ikonu

Address Book (Adresar)

da biste prikazali zaslon Address Book (Adresar).

3.

Odaberite izvor telefonskog imenika na padajućem izborniku.

4.

Dodirnite imena da biste ih označili i dodirnite ikonu

Desna strelica

da biste pomaknuli označena

imena u odjeljak Fax Recipients (Primatelji faksa).

5.

Dodirnite

OK (U REDU)

da biste se vratili na zaslon Fax (Faks).

6.

Dodirnite

Start

da biste poslali faks. Možete dodirnuti gumb

Start

na zaslonu na dodir ili pritisnite

zeleni gumb

Start

na upravljačkoj ploči.