HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Prilagođavanje veličini stranice

background image

Prilagođavanje veličini stranice

Prilikom odabira veličine stranice za ispis faksa, MFP utvrđuje stranicu koja najbliže odgovara željenoj
veličini od veličina dostupnih u MFP-u. Ako je uključena postava prilagođavanja veličini stranice, a
primite sliku koja je veća od zadane veličine, MFP će je pokušati smanjiti da stane na stranicu. Ako je
ta postavka onemogućena, slika veća od stranice stići će na nekoliko stranica.

Prilagođavanje veličini stranice na HP LaserJetu 4345mfp i 9040/9050mfp te HP Color LaserJetu 4730mfp

i 9500mfp:

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb

Menu (Izbornik)

da biste otvorili glavni izbornik.

2.

Dodirnite

FAX (FAKS)

za prikaz izbornika faksa.

3.

Pomaknite se na i dodirnite

FAX RECEIVE (PRIMANJE FAKSA)

.

4.

Dodirnite

Fit to Page (Prilagodi veličini stranice)

da biste vidjeli postavke prilagođavanja veličini

stranice.

5.

Dodirnite

ON (UKLJUČENO)

da biste omogućili prilagođavanje veličini stranice ili dodirnite

OFF

(ISKLJUČENO)

(zadano) da biste onemogućili prilagođavanje.

Postavljanje prilagođavanja veličini stranice na HP LaserJetu M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP te na HP Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series

1.

Pomaknite se na i dodirnite ikonu

Administration (Administriranje)

da biste otvorili izbornik

Administration (Administriranje).

2.

Dodirnite

Default Job Options (Zadane opcije dokumenta)

, a zatim

Default Fax Options (Zadane

opcije faksa)

.

56

Poglavlje 2 Postavljanje postavki faksiranja

HRWW

background image

3.

Pomaknite se na i dodirnite

Fax Receive (Primanje faksa)

da biste vidjeli postavke primanja faksa.

4.

Dodirnite

Fit to Page (Prilagodi veličini stranice)

da biste vidjeli postavke prilagođavanja veličini

stranice.

5.

Dodirnite

Enabled (Omogućeno)

(zadano) da biste omogućili prilagođavanje veličini stranice ili

dodirnite

Disabled (Onemogućeno)

da biste onemogućili prilagođavanje.

6.

Dodirnite

Save (Spremi)

.