HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Promjena postavki obavijesti

background image

Promjena postavki obavijesti

Obavješćivanjem određujete kako ćete biti obaviješteni o statusu odlaznog faksa. Ova se postavka
primjenjuje samo na trenutačnu faks poruku. Da biste zauvijek promijenili postavke, izmijenite zadane
postavke.

Izmijenite postavke obavijesti za HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp te HP Color LaserJetu 4730mfp i

9500mfp

1.

Na upravljačkoj ploči glavnog zaslona, dodirnite ikonu

FAX (FAKS)

da biste prikazali zaslon Fax

(Faks).

2.

Dodirnite

NOTIFY (OBAVIJESTI)

.

3.

Na kartici

NOTIFY (OBAVIJESTI)

:

Dodirnite

None (Nikada)

da biste isključili obavješćivanje, a zatim dodirnite

OK (U REDU)

da

biste dovršili postavke i vratili se na zaslon Fax feature (Značajke faksa).

Dodirnite

This Job (Za ovaj dokument)

ili

On Error (U slučaju greške)

da biste omogućili

obavješćivanje te nastavite sa sljedećim korakom.

HRWW

Postavke primanja faksa

61

background image

4.

Dodirnite

Print (Ispiši)

da biste primili ispis obavijesti i dovršili postupak obavješćivanja ili dodirnite

E-MAIL (E-POŠTA)

da biste prikazali tipkovnicu.

NAPOMENA:

Obavješćivanje putem e-pošte radi ako je e-pošta konfigurirana. Ako je ikona

e-pošte na zaslonu MFP-a prepisana s "Not Available" (Nije dostupno), e-pošta nije konfigurirana.
Da biste konfigurirali e-poštu, koristite izbornik za postavke e-pošte, pogledajte korisničku
dokumentaciju MFP-a za pojedinosti o konfiguriranju e-pošte.

5.

Ako ste odabrali e-poštu, koristite tipkovnicu da biste upisali adresu e-pošte, a zatim dotaknite

OK

(U REDU)

da biste dovršili postavke obavješćivanja i vratili se na izbornik Fax (Faks).

Promijenite postavke obavješćivanja na HP LaserJetu M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP te na HP Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series

1.

Na upravljačkoj ploči dodirnite ikonu

FAX (FAKS)

da biste otvorili zaslon Fax (Faks).

2.

Dodirnite

More Options (Više mogućnosti)

.

3.

Dodirnite

Notification (Obavijest)

.

4.

Odaberite postavke obavijesti:

Dodirnite

None (Nikada)

za isključivanje obavijesti.

Dodirnite

This Job (Za ovaj dokument)

da biste omogućili obavijest za trenutačni dokument.

Dodirnite

On Error (U slučaju greške)

da biste omogućili obavijest za greške samo za

trenutačni dokument.

5.

Dodirnite

Print (Ispiši)

da biste primili ispisanu obavijest ili dodirnite

E-MAIL (E-POŠTA)

da biste

obavijest primali e-poštom.

6.

Ako ste odabrali

Print (Ispiši)

, dodirnite

OK (U REDU)

da biste dovršili postavljanje obavijesti.

ILI

Ako ste odabrali

E-MAIL (E-POŠTA)

, utipkajte adresu e-poštu na tipkovnici. Zatim dodirnite

OK (U

REDU)

da biste dovršili postavljanje obavijesti.

62

Poglavlje 2 Postavljanje postavki faksiranja

HRWW