HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Podešavanje načina biranja

background image

Podešavanje načina biranja

Postavka načina biranja određuje vrstu biranja koje se koristi: Bilo tonsko (telefoni s tonskim tipkama)
ili pulsno (telefoni s okruglim brojčanicima).

Da biste podesili način biranja, učinite sljedeće.

Podešavanje načina biranja na HP LaserJetu 4345mfp i 9040/9050mfp te HP Color LaserJetu 4730mfp i

9500mfp:

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb

Menu (Izbornik)

da biste otvorili glavni izbornik.

2.

Dodirnite

FAX (FAKS)

za prikaz izbornika faksa.

3.

Pomaknite se na i dodirnite

FAX SEND (SLANJE FAKSA)

. Pomoću strelice za dolje dođite do

Dialing Mode (Način biranja)

.

4.

Dodirnite

Dialing Mode (Način biranja)

za prikaz postavki načina biranja.

5.

Dodirnite

Tone (Tonsko)

(zadano) da biste podesili faks za tonsko biranje ili dodirnite

Pulsno

(Pulsno)

da biste faks prebacili na pulsno biranje.

Postavljanje načina biranja na HP LaserJetu M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP te na HP Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series

1.

Pomaknite se na i dodirnite ikonu

Administration (Administriranje)

da biste otvorili izbornik

Administration (Administriranje).

2.

Pomaknite se i dodirnite

Initial Setup (Početna postava)

da biste otvorili izbornik Initial Setup

(Početna postava).

3.

Dodirnite

Fax Setup (Postava faksa)

za prikaz izbornika postava faksa.

HRWW

Slanje postavki faksa

45

background image

4.

Dodirnite

Fax Send Settings (Postavke slanja faksa)

i pomoću strelice za dolje dođite do

Dialing

Mode (Način biranja)

.

5.

Dodirnite

Dialing Mode (Način biranja)

za prikaz postavki načina biranja.

6.

Dodirnite

Tone (Tonsko)

(zadano) da biste podesili faks za tonsko biranje ili dodirnite

Pulsno

(Pulsno)

da biste faks prebacili na pulsno biranje.

7.

Dodirnite

Save (Spremi)

.