HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ugradnja/zamjena telefaks dodatka za HP LaserJet M4345 MFP

background image

Ugradnja/zamjena telefaks dodatka za HP LaserJet M4345 MFP

Ako uređaj nema instaliran HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 instalirajte ga prema sljedećem
postupku.

1.

Izvadite telefaks dodatak iz kutije, ali ne vadite ga iz antistatičke vrećice.

2.

Isključite uređaj, a zatim iskopčajte električni kabel.

10

Poglavlje 1 Postavljanje

HRWW

background image

3.

Sa stražnjeg dijela uređaja uklonite bočni poklopac tako da prste postavite na udubljeni dio i
pomaknete poklopac.

4.

Ako je potrebno, uklonite plastični poklopac telefaks dodatka s uređaja za formatiranje. Umetnite
kovanicu u udubinu na vrhu poklopca da biste uklonili poklopac s uređaja za formatiranje.

5.

Otvorite vratašca okvira uređaja za formatiranje tako da čvrsto primite i povučete metalnu traku.

6.

Ako mijenjate postojeći telefaks dodatak uklonite staru karticu iz uređaja za formatiranje na način
da je izvučete iz utora.

7.

Izvadite novi telefaks dodatak iz antistatičke vrećice.

OPREZ:

Telefaks dodatak sadrži dijelove koji su osjetljivi na elektrostatičko izbijanje (ESD).

Prilikom rukovanja telefaks dodatkom, upotrijebite statičku zaštitu, na primjer, ručnu traku za
uzemljenje koja je povezana s metalnim okvirom uređaja ili rukom dotaknite metalni okvir uređaja.

OPREZ:

Prilikom rukovanja telefaks dodatkom nemojte pritisnuti žuti dio kartice. Na taj način

može doći do oštećenja kartice i kvara telefaksa.

8.

Poravnajte dva izreza novog telefaks dodatka s dvije vodilice za telefaks dodatak na uređaju za
formatiranje.

HRWW

Instalacija faks dodatka

11

background image

9.

Gurnite telefaks na mjesto i provjerite je li priključen na uređaj za formatiranje. Telefonska utičnica
telefaks dodatka trebala bi biti poravnata s kvadratnim otvorom okvira uređaja za formatiranje.

10.

Zatvorite vratašca okvira uređaja za formatiranje.

11.

Vratite poklopac uređaja za formatiranje.

12.

Ukopčajte pisač u električnu utičnicu i uključite ga.