HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Postavljanje zaglavlje faksa

background image

Postavljanje zaglavlje faksa

Postavljanje zaglavlja faksa koristi se za unos telefonskog broja i naziva tvrtke u zaglavlje faksa. To su
obvezni podaci i moraju se postaviti.

Ako je ikona faksa prikazana na upravljačkoj ploči te nije prepisana riječima Not Configured (Nije
konfiguriran)
te/ili nije zasivljena, podesili ste sve potrebne postavke. Da biste poslali faks, pogledajte

Faksiranje na stranici 67

za informacije o slanju faksova.

Podešavanje, potvrda ili promijena zaglavlja faksa odlaznih faksova na HP LaserJetu 4345mfp i

9040/9050mfp te HP Color LaserJetu 4730mfp i 9500mfp

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb

Menu (Izbornik)

da bi se prikazao glavni izbornik.

2.

Dodirnite

FAX (FAKS)

za prikaz izbornika faksa.

3.

Dodirnite

FAX SETUP REQUIRED (POTREBNO KONFIGURIRATI FAKS)

da biste prikazali

izbornik obaveznih postavki.

4.

Dodirnite

Fax Header (Zaglavlje faksa)

za prikaz postavki.

5.

Dodirnite

Phone Number (Telefonski broj)

za prikaz tipkovnice.

38

Poglavlje 1 Postavljanje

HRWW

background image

6.

Unesite broj telefona, a zatim dodirnite

OK (U REDU)

za povratak na izbornik Fax Header (Zaglavlje

faksa).

7.

Dodirnite

Company Name (Naziv tvrtke)

za prikaz tipkovnice.

8.

Unesite naziv tvrtke, a zatim dodirnite

OK (U REDU)

da biste dovršili postavljanje.

Postavite ili provjerite zaglavlje faksa MFP-a/faks dodatka na HP LaserJetu M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP te na HP Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040

MFP Series

1.

Pomaknite se na i dodirnite ikonu

Administration (Administriranje)

da biste otvorili izbornik

Administration (Administriranje).

2.

Dođite do i dodirnite

Initial Setup (Početna postava)

da biste prikazali izbornik Initial Setup (Početna

postava).

3.

Dodirnite

Fax Setup (Postava faksa)

da biste prikazali izbornik Fax Setup (Postava faksa).

4.

Dodirnite

Required Settings (Obvezne postavke)

da biste prikazali izbornik Required Settings

(Obavezne postavke).

5.

Dodirnite

Fax Header Information (Podaci za zaglavlje faksa)

da biste prikazali podatke o zaglavlju.

6.

Dodirnite

Phone Number (Telefonski broj)

da biste prikazali zaslon Phone Number (Telefonski

broj).

7.

Dodirnite tekstualni okvir da biste prikazali tipkovnicu.

8.

Putem tipkovnice utipkajte broj telefona, a zatim dodirnite

OK (U REDU)

.

9.

Dodirnite

Save (Spremi)

da biste spremili telefonski broj za zaglavlje.

10.

Dodirnite

Company Name (Naziv tvrtke)

i ponovite postupak.

HRWW

Obavezne postavke faksa

39

background image

40

Poglavlje 1 Postavljanje

HRWW

background image

2