HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Pristupanje izborniku postavki faksa

background image

Pristupanje izborniku postavki faksa

Obavezne postavke faksa podešavaju se putem odgovarajućeg izbornika za MFP.

NAPOMENA:

Ako se postavke faks izbornika ne pojavljuju na popisu izbornika, možda je omogućen

LAN faks. Kada je omogućen LAN faks, analogni faks dodatak je onemogućen i izbornik faksa se ne
prikazuje. Samo jedna značajka faksa, ili LAN faks ili analogni faks, može biti uključena. Ikona faksa
prikazuje se za obje značajke. Ako želite koristiti analogni faks kada je omogućen LAN faks, koristite
uslužni program HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility da biste onemogućili LAN faks.

36

Poglavlje 1 Postavljanje

HRWW