HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Koristite li uslugu govorne pošte davatelja telefonskih usluga ili telefonsku sekretaricu?

background image

Koristite li uslugu govorne pošte davatelja telefonskih usluga ili telefonsku

sekretaricu?

Ukoliko je postavka broja zvonjenja do javljanja usluge govorne pošte manja od postavke broja
zvonjenja do javljanja dodatka za faksiranje, poziv će preuzeti govorna pošta, a dodatak za faksiranje
neće biti u mogućnosti primati faksove. Ukoliko je postavka broja zvonjenja do javljanja dodatka za

102 Poglavlje 4 Rješavanje problema s faksiranjem

HRWW

background image

faksiranje manja od postavke usluge govorne pošte, dodatak za faksiranje preuzimat će sve pozive,
dok se na govornu poštu neće preusmjeravati nijedan poziv.

HRWW

Je li vaš faks pravilno namješten? 103