HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Kodovi grešaka

background image

Kodovi grešaka

Pojavi li se problem s faksom koji sprečava ili prekida slanje ili primanje faksa, tada se generira kôd
pogreške koji pomaže kod utvrđivanja uzroka problema. Kodovi pogrešaka prikazuju se u dnevniku
aktivnosti faksa i T.30 protokolu praćenja (pogledajte odjeljak

Servisne postavke na stranici 121

).

Napravite ispis jednog od ova tri izvješća da biste dobili kôd pogreške. Detaljan opis kodova pogrešaka
i prikladnih radnji možete naći na adresi

http://www.hp.com

tako što ćete tražiti Q3701A ili HP LaserJet

MFP Analog Fax Accessory 300.

HRWW

Kodovi grešaka 111