HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Servisne postavke

background image

Servisne postavke

Ove opcije mogu vam pomoći kod rješavanja problema ako radnje poduzete u skladu s poglavljem o
kodovima grešaka nisu bile uspješne. One su namijenjene korištenju u slučaju kad korisniku pomaže
predstavnik HP servisa.

Lokacije izbornika tih opcija ovise o modelu MFP-a. Na HP LaserJet 4345mfp i HP Color LaserJet
4730mfp, 9040/9050mfp i 9500mfp te se opcije nalaze pod izbornikom

Fax Service (Servisiranje

faksa)

. Na HP LaserJetu M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040

MFP, M9050 MFP te na Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series se ovi odabiri nalaze na
jednom od tri mjesta: pod odrednicom

Administration (Administriranje)

>

Initial Setup (Početna

postava)

>

Fax Setup (Postava faksa)

>

Fax Receive Settings (Postavke primanja faksa)

; pod

odrednicom

Administration (Administriranje)

>

Troubleshooting (Rješavanje problema)

; ili pod

odrednicom

Administration (Administriranje)

>

Resets (Resetiranja)

. Da biste pronašli željenu stavku,

ispišite mapu izbornika s MFP-ovog izbornika

Administration (Administriranje)

>

Information

(Informacije)

.

T.30 Trace (T.30 praćenje): T.30 Trace (T.30 praćenje) predstavlja ispisano izvješće sa svim
komunikacijama između uređaja koji šalju i primaju faksove za posljednji poslani ili primljeni faks. Ovo
izvješće sadrži mnoge tehničke detalje koji nadilaze razumijevanje većine korisnika. Međutim, ono
sadrži detaljne kodove grešaka i ostale informacije koje mogu koristiti za rješavanje nekog određenog
problema u vezi slanja ili primanja nekog faksa. Predstavnik HP servisa može zatražiti sadržaj izvješća
prilikom pokušaja utvrđivanja uzroka problema i određivanja prikladne radnje. (Informacije o kodovima
grešaka potražite u

Kodovi grešaka na stranici 111

.)

Restore Factory Telecom Settings (Ponovno uspostavljanje osnovnih telekomunikacijskih postavki)

ili

Restore Default Telecom Settings (Ponovno uspostavljanje osnovnih telekomunikacijskih postavki)

:

razne izmjene izbornika ovom se opcijom ponovno vraćaju na osnovne postavke. To uključuje
maksimalnu brzinu prijenosa, vrijeme između zvonjenja, V.34, modus zvučnika i gubitak signala
prijenosa.

Transmit Signal Loss (Gubitak signala prijenosa)

: ova opcija kompenzira gubitak signala telefonske

linije. Ovu postavku nije preporučljivo mijenjati osim u slučaju kada to zatraži predstavnik HP servisa
jer bi to inače moglo onesposobiti faks uređaj.

V.34

: ova postavka raspolaže s dvije vrijednosti ("Normalno“ i "Isključeno“) koje upravljaju brzinom

prijenosa modema. Postavka “Normalno“ modemu omogućava odabir bilo koje podržane brzine
prijenosa do 33.600 bps (usklađivanje s drugim modemom). Postavka “Isključeno“ zadaje brzinu
prijenosa od 14.400 bps. Ova postavka ostaje namještena sve dok se ne promijeni.

Maximum baud rate (Maksimalna brzina prijenosa)

: ova postavka slična je V.34, no osigurava popis

brzina prijenosa koje se mogu odabrati za rad. Ukoliko kod faks uređaja postoje greške u komunikaciji,
koristite ovu postavku za odabir manje brzine prijenosa da biste utvrdili je li greška u komunikaciji
prouzročena telefonskom linijom. Nakon namještanja, ova postavka ostaje namještena sve dok se ne
promijeni.

Speaker mode (Modus zvučnika)

: ova opcija ima dva načina: “Normalni“ i “Dijagnostički“. U normalnom

je modusu zvučnik modema uključen tijekom biranja radi uspostavljanja veze, a nakon toga se isključuje.
U dijagnostičkom modusu zvučnik se uključuje i ostaje uključenim tijekom čitave faks komunikacije sve
dok se postavka ne vrati na normalni modus.

Ring interval (Interval zvonjenja)

ili

Ring-burst off time (Vrijeme između zvonjenja)

: ova se postavka

koristi za namještanje nekih PBX signala zvonjenja. Ovu postavku koristite samo ako za to dobijete
uputu predstavnika HP tehničke podrške.

HRWW

Servisne postavke 121

background image

Ring Frequency (Učestalost zvonjenja)

: ova postavka ima raspon između 1 i 200 Hz. Treba ostaviti

zadanu vrijednost koja je 68 Hz. Ovu postavku koristite samo ako za to dobijete uputu predstavnika HP
tehničke podrške za postupak prilagođavanja koji ovaj priručnik ne obuhvaća.

Lokacije izbornika tih opcija ovise o modelu MFP-a. Na HP LaserJetu 4345mfp te na HP Color LaserJetu
4730mfp, 9040/9050mfp i 9500mfp ovi se odabiri nalaze pod

Menu (Izbornik)

>

FAX (FAKS)

>

FAX

SETUP OPTIONAL (NEOBVEZNA POSTAVKA FAKSA)

>

Ring Frequency (Učestalost zvonjenja)

. Na

HP LaserJetu M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050
MFP te na Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series ovi se odabiri nalaze u izborniku

Administration (Administriranje)

>

Initial Setup (Početna postava)

>

Fax Setup (Postava faksa)

>

Fax

Send Settings (Postavke slanja faksa)

>

Ring Frequency (Učestalost zvonjenja)

. Odaberite

Custom

(Prilagođeni)

da biste aktivirali opciju izbornika za određenu vrijednost.

TCF T.30 Delay (TCF T.30 odgađanje)

: ova postavka ima raspon između 60 i 255 ms. Treba ostaviti

zadanu vrijednost koja je 60 ms. Ovu postavku koristite samo ako za to dobijete uputu predstavnika HP
tehničke podrške za postupak prilagođavanja koji ovaj priručnik ne obuhvaća.

Lokacije izbornika tih opcija ovise o modelu MFP-a. Na HP LaserJetu 4345mfp te na HP Color LaserJetu
4730mfp, 9040/9050mfp i 9500mfp ovi se odabiri nalaze pod

Menu (Izbornik)

>

FAX (FAKS)

>

FAX

SETUP OPTIONAL (NEOBVEZNA POSTAVKA FAKSA)

>

TCF T.30 Delay Timer (TCF T.30 brojač

odgađanja)

. Na HP LaserJetu M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP,

M9040 MFP, M9050 MFP te na Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series ovi se odabiri
nalaze pod

Administration (Administriranje)

>

Initial Setup (Početna postava)

>

Fax Setup (Postava

faksa)

>

Fax Send Settings (Postavke slanja faksa)

>

TCF T.30 Delay Timer (TCF T.30 brojač

odgađanja)

. Odaberite

Custom (Prilagođeni)

da biste aktivirali opciju izbornika za određenu vrijednost.

TCF T.30 Extend (TCF T.30 produljenje)

: ova postavka ima raspon između 0 i 2550 ms. Treba ostaviti

zadanu vrijednost koja je 0 ms. Ovu postavku koristite samo ako za to dobijete uputu predstavnika HP
tehničke podrške za postupak prilagođavanja koji ovaj priručnik ne obuhvaća.

Lokacije izbornika tih opcija ovise o modelu MFP-a. Na HP LaserJetu 4345mfp te na HP Color LaserJetu
4730mfp, 9040/9050mfp i 9500mfp ovi se odabiri nalaze pod

Menu (Izbornik)

>

FAX (FAKS)

>

FAX

SETUP OPTIONAL (NEOBVEZNA POSTAVKA FAKSA)

>

TCF Extend (TCF produljenje)

. Na HP

LaserJetu M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP
te na Color LaserJetu CM4730 MFP i CM6040 MFP Series ovi se odabiri nalaze pod

Administration

(Administriranje)

>

Initial Setup (Početna postava)

>

Fax Setup (Postava faksa)

>

Fax Send Settings

(Postavke slanja faksa)

>

TCF Extend (TCF produljenje)

. Odaberite

Custom (Prilagođeni)

da biste

aktivirali opciju izbornika za određenu vrijednost.

122 Poglavlje 4 Rješavanje problema s faksiranjem

HRWW