HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Hewlett-Packardova izjava o ograničenom jamstvu

background image

Hewlett-Packardova izjava o ograničenom jamstvu

HP-OV PROIZVOD

TRAJANJE OGRANIČENOG JAMSTVA

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

1 godina, ograničeno jamstvo

HP jamči krajnjem korisniku da će HP-ovi proizvodi i dodaci biti bez nedostataka u materijalima i izradi tijekom
gore navedenog razdoblja, računajući od datuma kupnje. Zaprimi li HP tijekom jamstvenog razdoblja obavijest o
takvim nedostacima, HP će, prema vlastitu nahođenju, popraviti ili zamijeniti proizvode za koje se utvrdi da imaju
nedostatak. Zamjenski proizvodi mogu biti novi ili po učinku jednaki novima.

HP vam jamči da, od datuma kupnje, tijekom gore navedenog razdoblja HP-ov softver neće prestati izvršavati
programske naredbe uslijed nedostataka u materijalu i izvedbi, ako se ispravno instalira i koristi. Zaprimi li HP
tijekom jamstvenog razdoblja obavijest o takvim nedostacima, HP će zamijeniti softver koji ne izvršava
programirane naredbe zbog spomenutih nedostataka.

HP ne jamči da će rad HP-ovih proizvoda biti bez prekida ili pogrešaka. Ako HP nije u mogućnosti u razumnom
roku popraviti ili zamijeniti bilo koji proizvod prema uvjetima jamstva, nakon brzog povrata proizvoda imat ćete
pravo na povrat novca u iznosu kupovne cijene.

HP-ovi proizvodi mogu sadržavati izmijenjene dijelove koji su po učinku jednaki novima ili su bili slučajno korišteni.

Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana (a) neprikladnim ili neodgovarajućim održavanjem ili kalibriranjem, (b)
softverom, sučeljem, dijelovima ili potrošnim priborom koje nije isporučio HP, (c) neovlaštenom izmjenom ili
zlouporabom, (d) radom izvan navedenih radnih specifikacija proizvoda niti (e) neprikladnom pripremom ili
održavanjem radnog mjesta.

U MJERI DOZVOLJENOJ LOKALNIM ZAKONIMA, GORNJA SU JAMSTVA ISKLJUČIVA I NE
PODRAZUMIJEVAJU ILI IZRIČU NIKAKVO DRUGO JAMSTVO ILI UVJET, BILO PISANO ILI USMENO, A HP
SE NAROČITO OGRAĐUJE OD BILO KAKVIH IZVEDENIH JAMSTAVA ILI UVJETA O USPJEŠNOSTI
PRODAJE, ZADOVOLJAVANJU KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENE NAMJENE. Neke države/regije,
savezne države ili provincije ne dopuštaju ograničavanje trajanja izvedenog jamstva, stoga se gornja ograničenja
ili iznimke možda ne odnose na vas. Ovo vam jamstvo pruža određena zakonska prava, no možda imate i druga
prava koja se razlikuju, ovisno o zemlji/regiji, saveznoj državi ili provinciji. HP-ovo ograničeno jamstvo valjano je
u svim zemljama/regijama ili lokacijama gdje HP nudi podršku ovom proizvodu, te gdje HP prodaje ovaj proizvod.
Razina ostvarenih jamstvenih usluga može ovisiti o lokalnim standardima. HP neće mijenjati oblik, namjenu niti
funkciju proizvoda kako bi on mogao raditi u zemlji/regiji u kojoj njegova uporaba, zbog pravnih ili regulativnih
razloga, nije bila predviđena.

U MJERI DOPUŠTENOJ LOKALNIM ZAKONIMA, PRAVNI LIJEKOVI U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI VAŠI SU
JEDINI I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEKOVI. OSIM U GORE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI NJEGOVI
DOBAVLJAČI NI U KOM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE GUBITKE PODATAKA, KAO NI ZA
IZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE NITI OSTALE ŠTETE, (UKLJUČUJUĆI GUBITAK ZARADE
ILI PODATAKA) BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE TO NA UGOVORU, KRIVIČNOJ PRIJAVI ILI DRUGOME. Neke
zemlje/regije ili provincije ne dopuštaju odricanje od jamstva za slučajne ili posljedične štete, stoga se gore
navedena ograničenja ili izuzeća možda ne odnose na vas.

JAMSTVENI UVJETI SADRŽANI U OVOJ IZJAVI, OSIM DO ZAKONOM DOZVOLJENE MJERE, NE
ISKLJUČUJU, NE OGRANIČAVAJU NITI MIJENJAJU, OBAVEZNA STATUSNA PRAVA VEZANA UZ PRODAJU
OVOG PROIZVODA VAMA, TE SLUŽE KAO NJIHOV DODATAK. .

126 Dodatak A Servis i podrška

HRWW