HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series leírás

background image
background image
background image

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

Faxolási útmutató

background image

Copyright és licenc

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Előzetes írásbeli engedély nélküli
reprodukálása, adaptálása vagy fordítása
tilos, kivéve ahol ezt a szerzői jogi
rendelkezések megengedik.

A jelen kézikönyvben megadott információk
előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A HP termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó kizárólagos garanciák az adott
termékhez és szolgáltatáshoz mellékelt
garancianyilatkozatokban találhatók. Az
ebben az útmutatóban foglaltak nem
tekinthetők további garanciavállalásnak. A
HP nem vállal felelősséget a jelen
útmutatóban előforduló műszaki vagy
szerkesztési hibákért, illetve kihagyásokért.

Edition 1, 04/2008

Cikkszám: Q3701-91077

Védjegyek

A Microsoft® és a Windows® a Microsoft
Corporation Egyesült Államokban bejegyzett
védjegye.

A jelen kézikönyvben említett terméknevek
tulajdonosaik védjegyei lehetnek.

Egyes országok/térségek törvényei
megtilthatják, hogy a készüléket az adott
országon/térségen kívül használják. A
legtöbb országban/térségben törvény tiltja
nem engedélyezett távközlési berendezések
(pl. faxkészülékek) nyilvános
telefonhálózathoz történő csatlakoztatását.

Az ENERGY STAR® és az ENERGY
STAR® embléma az Egyesült Államok
Környezetvédelmi Hivatalának bejegyzett
elnevezése.

background image

Tartalomjegyzék

1 Beállítás

A faxtartozékhoz mellékelt alkatrészek ................................................................................................ 2
A faxtartozék beszerelése .................................................................................................................... 3

A faxtartozék cseréje/beszerelése a HP LaserJet 9040/9050mfp készülékbe .................... 3
A faxtartozék beszerelése/cseréje a HP LaserJet 4345mfp készülékbe ............................. 6
A faxtartozék cseréje/beszerelése a HP LaserJet M4345 MFP készülékbe ..................... 10
A faxtartozék beszerelése/cseréje a HP Color LaserJet 4730mfp és a HP Color LaserJet
CM4730 MFP készülékbe .................................................................................................. 12
A faxtartozék beszerelése/cseréje a HP LaserJet M5025 MFP és M5035 MFP
készülékbe ......................................................................................................................... 20
A faxtartozék cseréje/beszerelése a HP Color LaserJet CM6040 MFP sorozatú
készülékbe ......................................................................................................................... 23
A HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP készülék fax tartozékának beszerelése/
cseréje ............................................................................................................................... 31

A fax működésének ellenőrzése ........................................................................................................ 35
Kötelező faxbeállítások ...................................................................................................................... 36

Faxkonfigurációs varázsló ................................................................................................. 36
A Faxbeállítások menü megnyitása ................................................................................... 36
A dátum és az idő beállítása és ellenőrzése a HP LaserJet 4345mfp és 9040/9050mfp,
valamint a HP Color LaserJet 4730mfp és 9500mfp készülékeken .................................. 37
A dátum és az idő beállítása vagy ellenőrzése a HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet
CM4730 MFP és a CM6040 MFP sorozatú készülékeken ................................................ 37
A többfunkciós készülék és a faxtartozék ország/térség beállításának megadása,
ellenőrzése vagy módosítása ............................................................................................ 37
A fax fejlécének beállítása ................................................................................................. 38

2 Faxbeállítások megadása

A fax távkonfigurálása ........................................................................................................................ 42

Webböngésző .................................................................................................................... 42
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 42
A HP MFP Digital Sending Software konfigurációs segédprogram ................................... 43

Faxküldési beállítások ........................................................................................................................ 44

A vonalhang-érzékelés beállítása ...................................................................................... 44
Felülnyomott fejléc beállítása (kimenő faxok) .................................................................... 44

HUWW

iii

background image

A tárcsázási mód beállítása ............................................................................................... 45
Előhívószám beállítása ...................................................................................................... 46
Az újrahívási szabályok beállítása ..................................................................................... 47

A foglaltság esetén történő újrahívás beállítása ............................................... 47
Újrahívás beállítása arra az esetre, ha nem veszi fel a hívott fax ..................... 47
Az újrahívások közti szünet beállítása .............................................................. 48

A kimenő faxok felbontásának beállítása .......................................................................... 49
Számlázási kódok beállítása ............................................................................................. 50
A JBIG tömörítési mód beállítása ...................................................................................... 51
Az élesség módosítása ...................................................................................................... 51
A háttér beállításának módosítása .................................................................................... 52
A világos/sötét beállítás módosítása ................................................................................. 53
Faxszám jóváhagyásának bekapcsolása .......................................................................... 53
Faxszám gyorstárcsázás egyezés bekapcsolása .............................................................. 54

Faxfogadási beállítások ...................................................................................................................... 55

Hívásfogadás előtti csengetésszám beállítása .................................................................. 55
A fogadott faxok (bejövő faxok) felülbélyegzése ............................................................... 55
Oldalmérethez történő illesztés beállítása ......................................................................... 56
A papírtálca beállítása ....................................................................................................... 57
A faxkiadó tálca beállítása ................................................................................................. 58
Bejövő faxok zárolása ........................................................................................................ 58

A zárolt faxszámok listájának létrehozása ........................................................ 58
Szám eltávolítása a zárolt faxszámok listájából ................................................ 59
Minden szám törlése a zárolt faxszámok listájából ........................................... 60

Lekérdezésfogadás indítása .............................................................................................. 61
Az értesítési beállítások módosítása ................................................................................. 61

A hibajavítás üzemmód beállítása ...................................................................................................... 63
A modemhangerő beállítása .............................................................................................................. 64
A csengő hangerejének beállítása ..................................................................................................... 65

3 Fax használata

Faxfunkció képernyő .......................................................................................................................... 68

A HP LaserJet 4345mfp és 9040/9050mfp, valamint a HP Color LaserJet 4730mfp és
9500mfp készülékek faxfunkció képernyője ...................................................................... 68
A HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP,
M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP és a CM6040 MFP
sorozatú készülékek faxfunkció képernyője ...................................................................... 69

Állapotüzenetek sora .......................................................................................................................... 71
Fax küldése ........................................................................................................................................ 72

Fax küldése a számok manuális beírásával ...................................................................... 72
Fax küldése gyorstárcsázással .......................................................................................... 75
Fax küldése érintőgombos gyorstárcsázással ................................................................... 77
Név szerinti keresés a gyorstárcsázási listákban .............................................................. 78
Fax küldése a telefonkönyvben lévő számok segítségével ............................................... 79

iv

HUWW

background image

Keresés a faxtelefonkönyvben a DSS szolgáltatással ....................................................... 81

Fax törlése .......................................................................................................................................... 83

A folyamatban levő faxküldés megszakítása ..................................................................... 83
Minden küldésre váró fax törlése ....................................................................................... 83

Faxfogadás ......................................................................................................................................... 85
Gyorstárcsázási listák létrehozása és törlése .................................................................................... 86

Gyorstárcsázási lista létrehozása ...................................................................................... 86
Gyorstárcsázási lista törlése .............................................................................................. 87
Egyetlen szám törlése a gyorstárcsázási listáról ............................................................... 87
Szám felvétele meglévő gyorstárcsázási listára ................................................................ 88

Gyorstárcsázási listák hozzárendelése az érintőgombokhoz ............................................................. 89

Gyorstárcsázási lista hozzárendelése érintőgombhoz a HP LaserJet 4345mfp és
9040/9050mfp, valamint a HP Color LaserJet 4730mfp és 9500mfp készüléken ............. 89
Gyorstárcsázási lista törlése vagy új lista érintőgombokhoz rendelése a HP LaserJet
4345mfp és 9040/9050mfp, valamint a HP Color LaserJet 4730mfp és 9500mfp
készüléken ......................................................................................................................... 89

Beszédhívások és újrapróbálkozások ................................................................................................ 90

Faxhívás-jelentés ............................................................................................................... 90
Faxtevékenységi napló ...................................................................................................... 90
T.30-jelentés ...................................................................................................................... 90

Védett beállítások ............................................................................................................................... 91

A PIN-kód módosítása ....................................................................................................... 91

Faxtovábbítás beállítása .................................................................................................................... 93
A faxnyomtatás ütemezése (a memória zárolása) ............................................................................. 95

Faxnyomtatási működés .................................................................................................... 95
Az ütemezett faxnyomtatás bekapcsolása és kikapcsolása .............................................. 96
Faxnyomtatási ütemezés létrehozása ............................................................................... 97

Fax használata VoIP-hálózatok esetében ........................................................................................ 100

4 Faxhibák elhárítása

Helyesen van beállítva a faxkészülék? ............................................................................................ 102

Milyen telefonvonalat használ? ........................................................................................ 102
Használ túlfeszültség ellen védő eszközt? ...................................................................... 102
Igénybe veszi a telefontársaság hangposta szolgáltatását, vagy használ
üzenetrögzítőt? ................................................................................................................ 102

A faxtartozék állapotának ellenőrzése .............................................................................................. 103
Nem működik a faxfunkció ............................................................................................................... 104
Általános faxolási problémák ............................................................................................................ 105
Faxfogadási problémák .................................................................................................................... 107
Faxküldési problémák ...................................................................................................................... 109
Hibakódok ........................................................................................................................................ 110
Fax hibaüzenetei .............................................................................................................................. 111

Faxküldési üzenetek ........................................................................................................ 111
Faxfogadási üzenetek ...................................................................................................... 113

HUWW

v

background image

Faxnaplók és jelentések ................................................................................................................... 115

A faxhívásokról szóló jelentés kinyomtatása (miniatűrrel) ............................................... 115

A faxhívásokról szóló jelentés nyomtatásának ütemezése ............................. 116

A faxtevékenységek naplójának kinyomtatása ................................................................ 117
A számlázási kódokról szóló jelentés kinyomtatása ........................................................ 118
A fax tevékenységnaplójának és a számlázási kódokról szóló jelentés törlése .............. 119
A zárolt faxszámok listájának kinyomtatása .................................................................... 120
A gyorstárcsázási listákról szóló jelentés kinyomtatása .................................................. 120

Szervizbeállítások ............................................................................................................................ 121
Firmverfrissítések ............................................................................................................................. 123

A függelék Szerviz és terméktámogatás

A Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozata ......................................................................... 126
A HP ügyfélszolgálata ...................................................................................................................... 127

Internet ............................................................................................................................. 127
E-mail ............................................................................................................................... 127
Telefon ............................................................................................................................. 127

B függelék Műszaki adatok

A faxtartozék műszaki adatai ........................................................................................................... 130
Cserealkatrészek és tartozékok ....................................................................................................... 131

C függelék Előírásokra vonatkozó információk

Környezetvédelmi program .............................................................................................................. 134
Megfelelőségi nyilatkozat ................................................................................................................. 135
Az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Biztossága ......................................................... 136

Az FCC szabályok 15. cikkelyének való megfelelés ........................................................ 136
Az FCC szabályok 68. (Távközlés) cikkelye .................................................................... 136
A telefonfelhasználók védelméről szóló törvény (Egyesült Államok) ............................... 137

Kanadai Kommunikációs Minisztérium ............................................................................................. 138

Kanadai korlátozási tájékoztató ....................................................................................... 138

Egyéb jogszabályi tájékoztatók ........................................................................................................ 139

Az EU tagországaira/térségeire vonatkozó jogszabályi tájékoztató ................................ 139
Új-zélandi távközlési figyelmeztetés ................................................................................ 139
Dél-afrikai figyelmeztetés ................................................................................................. 140
TAIWAN BSMI figyelmeztetés A osztályú berendezésekre ............................................. 140

Tárgymutató .................................................................................................................................................... 141

vi

HUWW

background image

1