HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - A faxtartozék beszerelése/cseréje a HP Color LaserJet 4730mfp és a HP Color LaserJet CM4730 MFP kész

background image

A faxtartozék beszerelése/cseréje a HP Color LaserJet 4730mfp és a

HP Color LaserJet CM4730 MFP készülékbe

A HP Color LaserJet 4730 és a HP Color LaserJet CM4730 MFP készülék nincs felszerelve analóg
faxtartozékkal. A HP Color LaserJet 4730x, a 4730xs és a 4730xm típusba már be van szerelve Analog
Fax Accessory 300 faxtartozék. Windows esetén a digitális faxolási szolgáltatásokat kínáló opcionális
HP Digital Sending Software (DSS) is telepíthető.

12

1. fejezet Beállítás

HUWW

background image

Ezzel az eljárással telepítheti az analóg faxtartozékot a HP Color LaserJet 4730mfp és a HP Color
LaserJet CM4730 MFP készülékbe (amennyiben az még nincs telepítve).

1.

Kapcsolja ki az MFP-készüléket, és húzzon ki belőle minden csatlakoztatott kábelt.

1-11 ábra

A készülék kikapcsolása

1-12 ábra

A kábelek kihúzása

2.

Keresse meg az MFP hátulsó részén a csatlakozópanelt.

1-13 ábra

A csatlakozópanel helye

MEGJEGYZÉS:

Ha első ízben helyezi üzembe a faxkészüléket, vegye le a csatlakozópanelen

található telefoncsatlakozó fölött lévő kis fedelet, mielőtt rászerelné a faxkártyát az áramköri lapra.

HUWW

A faxtartozék beszerelése

13

background image

3.

A csatlakozópanel kihúzásához óvatosan húzza meg az alul és felül lévő fekete reteszelőket.
Helyezze az áramköri lapot tiszta, sík, földelt felületre.

1-14 ábra

A fekete reteszelők meghúzása

4.

Húzza fel a faxkártya rögzítőszalagjának bal oldalát.

1-15 ábra

A faxkártya rögzítőszalagja bal oldalának felhúzása

14

1. fejezet Beállítás

HUWW

background image

5.

Nyomja balra a reteszelőt a faxkártya rögzítőszalagjának jobb oldalán.

1-16 ábra

A reteszelő kioldása balra a faxkártya rögzítőszalagjának jobb oldalán

6.

Emelje ki a faxkártya rögzítőszalagját.

1-17 ábra

A faxkártya rögzítőszalagjának eltávolítása

HUWW

A faxtartozék beszerelése

15

background image

7.

Ha meglévő faxtartozékot cserél ki, akkor most távolítsa el azt.

1-18 ábra

Meglévő faxtartozék eltávolítása

8.

Vegye ki a faxtartozékot az antisztatikus zacskóból.

A faxtartozék olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyek érzékenyek az elektrosztatikus kisülésre.
Amikor kiveszi a faxkártyát az antisztatikus zacskóból és beszereli a készülékbe, használjon
elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet, például földelő csuklópántot, amely földelt fém
alkatrészhez, például az MFP fémvázához van csatlakoztatva, vagy kezével érintse meg a földelt
fémvázat.

16

1. fejezet Beállítás

HUWW

background image

9.

Igazítsa a faxtartozékot a két vezető közé. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó érintkezői jó helyen
vannak-e, majd nyomja a helyére a faxtartozékot. Győződjön meg arról, hogy a faxtartozék
szilárdan csatlakozik-e az áramköri laphoz.

1-19 ábra

A faxtartozék behelyezése

10.

Helyezze vissza a fax rögzítőszalagját.

1-20 ábra

A fax rögzítőszalagjának visszahelyezése

HUWW

A faxtartozék beszerelése

17

background image

11.

Kapcsolja be a reteszelőt a faxkártya rögzítőszalagjának jobb oldalán.

1-21 ábra

A reteszelő bekapcsolása a faxkártya rögzítőszalagjának jobb oldalán

12.

Kapcsolja be a reteszelőt a faxkártya rögzítőszalagjának bal oldalán.

1-22 ábra

A reteszelő bekapcsolása a faxkártya rögzítőszalagjának bal oldalán

18

1. fejezet Beállítás

HUWW

background image

13.

Igazítsa az áramköri lapot a felső és az alsó vezetőbe, majd tolja vissza az MFP-be.

1-23 ábra

Az áramköri lap visszahelyezése

14.

Csatlakoztassa a kábeleket, és kapcsolja be az MFP-készüléket.

1-24 ábra

A kábelek csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS:

A faxtartozékot csak erre kijelölt telefonvonalhoz csatlakoztassa, amelyet

semmilyen más készülék sem használ. A vonalnak analógnak kell lennie, mert a fax nem működik
helyesen, ha bizonyos digitális telefon-alközponti (PBX) rendszerekhez van csatlakoztatva. Ha
nem tudja, hogy analóg vagy digitális vonallal rendelkezik-e, érdeklődjön a telefontársaságnál.

MEGJEGYZÉS:

A HP azt tanácsolja, hogy a faxtartozékhoz mellékelt telefonkábelt használja,

mert így biztosítható a tartozék helyes működése.

HUWW

A faxtartozék beszerelése

19

background image

15.

Keresse meg a faxtartozékhoz kapott telefonkábelt. A kábel egyik végét csatlakoztassa a
faxtartozék csatlakozójába a csatlakozópanelen. Nyomja be a csatlakozót, hogy a helyére
kattanjon.

1-25 ábra

A telefonkábel csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS:

Fontos, hogy a telefonvonalat a csatlakozópanel felső részéhez közelebb eső

faxtartozék-porthoz csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa a kábelt a csatlakozópanel alsó részén lévő
HP Jetdirect LAN-portba.

16.

Csatlakoztassa a telefonkábel másik végét a fali telefonaljzatba. Nyomja be a csatlakozót, amíg
az szilárdan rögzül a helyén (esetleg kattanással a helyére kerül). Többféle csatlakozó létezik (az
országtól/térségtől függően), és bizonyos csatlakozók megfelelő behelyezése esetén hallható
kattanás, mások esetén nem.