HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - A faxtartozék cseréje/beszerelése a HP Color LaserJet CM6040 MFP sorozatú készülékbe

background image

A faxtartozék cseréje/beszerelése a HP Color LaserJet CM6040 MFP

sorozatú készülékbe

Ezzel az eljárással telepítheti az analóg faxtartozékot a HP Color LaserJet CM6040 MFP sorozatú
készülékbe.

1.

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.

1-26 ábra

A készülék kikapcsolása

1-27 ábra

A tápkábel kihúzása

2.

Húzza ki az összes kábelt a készülékből.

1-28 ábra

A kábelek kihúzása

HUWW

A faxtartozék beszerelése

23

background image

3.

A csatlakozópanel kihúzásához nyomja az alul és felül lévő fekete reteszelőket a csatlakozópanel
közepe felé, majd óvatosan húzza ki a panelt a többfunkciós készülékből. Helyezze a
csatlakozópanelt tiszta, sík, földelt felületre.

1-29 ábra

A fekete reteszelők meghúzása

4.

Húzza fel a faxkártya rögzítőszalagjának bal oldalát.

1-30 ábra

A faxkártya rögzítőszalagja bal oldalának felhúzása

24

1. fejezet Beállítás

HUWW

background image

5.

Nyomja balra a reteszelőt a faxkártya rögzítőszalagjának jobb oldalán.

1-31 ábra

A reteszelő kioldása balra a faxkártya rögzítőszalagjának jobb oldalán

6.

Emelje ki a faxkártya rögzítőszalagját.

1-32 ábra

A faxkártya rögzítőszalagjának eltávolítása

HUWW

A faxtartozék beszerelése

25

background image

7.

Ha meglévő faxtartozékot cserél ki, akkor most távolítsa el azt.

1-33 ábra

Meglévő faxtartozék eltávolítása

8.

Vegye ki a faxtartozékot az antisztatikus zacskóból.

A faxtartozék olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyek érzékenyek az elektrosztatikus kisülésre.
Amikor kiveszi a faxkártyát az antisztatikus zacskóból és beszereli a készülékbe, használjon
elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet, például földelő csuklópántot, amely földelt fém
alkatrészhez, például az MFP fémvázához van csatlakoztatva, vagy kezével érintse meg a földelt
fémvázat.

26

1. fejezet Beállítás

HUWW

background image

9.

Igazítsa a faxtartozékot a két vezető közé. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó érintkezői jó helyen
vannak-e, majd nyomja a helyére a faxtartozékot. Győződjön meg arról, hogy a faxtartozék
szilárdan csatlakozik-e az áramköri laphoz.

1-34 ábra

A faxtartozék behelyezése

10.

Helyezze vissza a fax rögzítőszalagját.

1-35 ábra

A fax rögzítőszalagjának visszahelyezése

HUWW

A faxtartozék beszerelése

27

background image

11.

Kapcsolja be a reteszelőt a faxkártya rögzítőszalagjának jobb oldalán.

1-36 ábra

A reteszelő bekapcsolása a faxkártya rögzítőszalagjának jobb oldalán

12.

Kapcsolja be a reteszelőt a faxkártya rögzítőszalagjának bal oldalán.

1-37 ábra

A reteszelő bekapcsolása a faxkártya rögzítőszalagjának bal oldalán

28

1. fejezet Beállítás

HUWW

background image

13.

Igazítsa az áramköri lapot a felső és az alsó vezetőbe, majd tolja vissza az MFP-be. Húzza kifelé
a csatlakozópanel fekete reteszelőit, amíg a helyükre nem pattannak.

1-38 ábra

Az áramköri lap visszahelyezése

14.

Csatlakoztassa a kábeleket, és kapcsolja be az MFP-készüléket.

1-39 ábra

A kábelek csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS:

A faxtartozékot csak erre kijelölt telefonvonalhoz csatlakoztassa, amelyet

semmilyen más készülék sem használ. A vonalnak analógnak kell lennie, mert a fax nem működik
helyesen, ha bizonyos digitális telefon-alközponti (PBX) rendszerekhez van csatlakoztatva. Ha
nem tudja, hogy analóg vagy digitális vonallal rendelkezik-e, érdeklődjön a telefontársaságnál.

MEGJEGYZÉS:

A HP azt tanácsolja, hogy a faxtartozékhoz mellékelt telefonkábelt használja,

mert így biztosítható a tartozék helyes működése.

HUWW

A faxtartozék beszerelése

29

background image

15.

Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez, majd kapcsolja be a főkapcsolót.

1-40 ábra

A tápkábel csatlakoztatása

1-41 ábra

A készülék bekapcsolása

30

1. fejezet Beállítás

HUWW

background image

16.

Keresse meg a faxtartozékhoz kapott telefonkábelt. A kábel egyik végét csatlakoztassa a
faxtartozék csatlakozójába a csatlakozópanelen. Nyomja be a csatlakozót, hogy a helyére
kattanjon.

1-42 ábra

A telefonkábel csatlakoztatása

17.

Csatlakoztassa a telefonkábel másik végét a fali telefonaljzatba. Nyomja be a csatlakozót, amíg
az szilárdan rögzül a helyén (esetleg kattanással a helyére kerül). Többféle csatlakozó létezik (az
országtól/térségtől függően), és bizonyos csatlakozók megfelelő behelyezése esetén hallható
kattanás, mások esetén nem.