HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - A HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP készülék fax tartozékának beszerelése/cseréje

background image

A HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP készülék fax tartozékának

beszerelése/cseréje

Ezzel az eljárással telepítheti az analóg faxtartozékot a HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP
készülékbe.

1.

Húzza el az opcionális kimeneti eszközt a nyomtató központi egységétől.

1-43 ábra

Húzza félre a kimeneti eszközt.

2.

Kapcsolja ki az MFP készüléket, majd húzza ki a tápkábelt és az összes csatlakozókábelt.

1-44 ábra

Az MFP-készülék kikapcsolása, és az összes csatlakozó kábel kihúzása.

HUWW

A faxtartozék beszerelése

31

background image

3.

Lazítsa meg a két rögzített szárnyas csavart a többfunkciós készülék hátoldalán.

1-45 ábra

A csavarok meglazítása

4.

Fogja meg a csavarokat, és húzza ki a többfunkciós készülékből a csatlakozópanelt. Helyezze egy
sima, szigetelő felületre.

1-46 ábra

A csatlakozópanel eltávolítása

5.

Ha meglévő faxtartozékot cserél ki, akkor most távolítsa el azt.

1-47 ábra

Meglévő faxtartozék eltávolítása

32

1. fejezet Beállítás

HUWW

background image

6.

Vegye ki a faxtartozékot az antisztatikus zacskóból.

A faxtartozék olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyek érzékenyek az elektrosztatikus kisülésre.
Amikor kiveszi a faxkártyát az antisztatikus zacskóból és beszereli a készülékbe, használjon
elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet, például földelő csuklópántot, amely földelt fém
alkatrészhez, például az MFP fémvázához van csatlakoztatva, vagy kezével érintse meg a földelt
fémvázat.

7.

Igazítsa a faxtartozékot a két vezető közé. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó érintkezői jó helyen
vannak-e, majd nyomja a helyére a faxtartozékot. Győződjön meg arról, hogy a faxtartozék
szilárdan csatlakozik-e az áramköri laphoz.

1-48 ábra

A faxtartozék behelyezése

8.

Csúsztassa vissza a többfunkciós készülékbe a csatlakozópanelt, és szorítsa meg a csavarokat.

1-49 ábra

A csatlakozópanel behelyezése

HUWW

A faxtartozék beszerelése

33

background image

9.

Csatlakoztassa vissza a tápkábelt és az összes csatlakozó kábelt, majd kapcsolja be a készüléket.

1-50 ábra

Kábelek visszacsatlakoztatása és a készülék bekapcsolása.

MEGJEGYZÉS:

A faxtartozékot csak erre kijelölt telefonvonalhoz csatlakoztassa, amelyet

semmilyen más készülék sem használ. A vonalnak analógnak kell lennie, mert a fax nem működik
helyesen, ha bizonyos digitális telefon-alközponti (PBX) rendszerekhez van csatlakoztatva. Ha
nem tudja, hogy analóg vagy digitális vonallal rendelkezik-e, érdeklődjön a telefontársaságnál.

MEGJEGYZÉS:

A HP azt tanácsolja, hogy a faxtartozékhoz mellékelt telefonkábelt használja,

mert így biztosítható a tartozék helyes működése.

10.

Keresse meg a faxtartozékhoz kapott telefonkábelt. A kábel egyik végét csatlakoztassa a
faxtartozék csatlakozójába a csatlakozópanelen. Nyomja be a csatlakozót, hogy a helyére
kattanjon.

1-51 ábra

A telefonkábel csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS:

Fontos, hogy a telefonvonalat a csatlakozópanel felső részéhez közelebb eső

faxtartozék-porthoz csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa a kábelt a csatlakozópanel alsó részén lévő
HP Jetdirect LAN-portba.

11.

Csatlakoztassa a telefonkábel másik végét a fali telefonaljzatba. Nyomja be a csatlakozót, amíg
az szilárdan rögzül a helyén (esetleg kattanással a helyére kerül). Többféle csatlakozó létezik (az
országtól/térségtől függően), és bizonyos csatlakozók megfelelő behelyezése esetén hallható
kattanás, mások esetén nem.

34

1. fejezet Beállítás

HUWW