HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Fax küldése a telefonkönyvben lévő számok segítségével

background image

Fax küldése a telefonkönyvben lévő számok segítségével

A fax telefonkönyv funkciója akkor érhető el, ha az MFP-készülék a HP MFP Digital Sending
konfigurációs szoftver használatára van beállítva. Ha nincs beállítva az MFP-készülék az ezzel a
szoftverrel történő használatra, nem jelenik meg a Telefonkönyv gomb. Az MFP-készüléknek a HP MFP
Digital Sending konfigurációs szoftverrel történő használatáról a HP MFP Digital Sending Software
használati útmutatója
, illetve a HP MFP Digital Sending Software támogatási útmutatója nyújt
tájékoztatást.

Ha a HP MFP Digital Sending konfigurációs szoftverben engedélyezve van az Authentication
(Hitelesítés), akkor a telefonkönyvben a Microsoft® Exchange névjegyalbumában szereplő
telefonszámok is láthatók.

MEGJEGYZÉS:

A készülékről nem lehet telefonszámokat felvenni a telefonkönyvbe, sem törölni

belőle. A faxszámok csak a digitális küldési szerveren futó Address Book Manager (ABM)
címjegyzékkezelő szoftver segítségével, vagy az egyes névjegyek módosítása révén vehetők fel a
telefonkönyvbe, illetve törölhetők onnan.

Fax küldése a telefonkönyv segítségével a HP LaserJet 4345mfp és 9040/9050mfp, valamint a HP Color

LaserJet 4730mfp és 9500mfp készülékekről

1.

Tegye a dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra.

2.

Érintse meg a főképernyő

FAX

ikonját. Előfordulhat, hogy ekkor a készülék kéri a felhasználónév

és a jelszó megadását.

3.

Érintse meg a

Beállítások

menüpontot. Győződjön meg arról, hogy az Eredeti leírása beállítások

megfelelnek az elküldendő iratnak. Ezek közé a következő beállítások tartoznak:

Oldalméret (például Letter vagy A4)

1 oldalas vagy 2 oldalas nyomtatás

Oldal tartalma (szöveg, szöveg és kép vegyesen, grafika és fénykép). Ha szöveges
üzemmódban küld grafikát és fényképet, rosszabb minőségű lesz a kép.

Tájplás (álló vagy fekvő)

Feladat mód: ebben az üzemmódban több beolvasás egyesíthető egyetlen feladatban.

Ha nem felelnek meg a beállítások, járjon el a következők szerint.

a.

Jelenítse meg az Eredeti beállítások képernyőt az

Eredeti leírása

menüpont megérintésével.

b.

Módosítsa a beállításokat az elküldendő iratnak megfelelően.

c.

Amikor minden beállítást megadott, az

OK

gomb megérintésével térjen vissza a Beállítások

képernyőre.

HUWW

Fax küldése

79

background image

MEGJEGYZÉS:

A Beállítások képernyőn megadott minden beállítás átmeneti érvényű,

kizárólag az éppen küldött faxra vonatkozik.

4.

Ha módosítani szeretné az alábbi beállításokat, érintse meg a Beállítások képernyőn a

Faxbeállítások

menüpontot:

Élesség: a szöveg és ábrák széleinek kiemelése.

Háttér eltávolítása: eltávolítható vele például a színes papír másolásából eredő háttér.

Értesít/értesítés: itt a küldött fax állapotáról szóló értesítés módja állítható be (az értesítés
arra utal, hogy megtörtént-e a fax elküldése, vagy valamilyen hiba ezt megakadályozta). A
HP LaserJet 4345mfp és 4730mfp készülék esetében a fő faxképernyő

ÉRTESÍT

gombja

segítségével nyithatók meg az értesítési beállítások.

MEGJEGYZÉS:

Az Értesít/értesítés beállítás csak az éppen küldött faxra vonatkozóan

módosítja az értesítési beállításokat.

5.

Amikor minden beállítást megadott, az

OK

gomb megérintésével térjen vissza a Beállítások

képernyőre.

6.

Ha módosítani szeretné, hogy az elküldendő fax mennyire legyen világos, érintse meg a
Beállítások képernyőn a

Világos

vagy a

Sötét

nyilat.

7.

Amikor minden beállítást megadott a Beállítások képernyőn, az

OK

gomb megérintésével térjen

vissza a Fax képernyőre.

MEGJEGYZÉS:

A telefonkönyv használata esetén nem telefonszámok, hanem nevek láthatók

a faxcímzetteket felsoroló listán.

8.

Jelenítse meg a Faxtelefonkönyv képernyőt a

Telefonkönyv

menüpont megérintésével.

9.

A nyilak segítségével jelöljön ki a listán egy számot vagy nevet, majd a

Hozzáadás

gomb

megérintésével vigye át a nevet vagy telefonszámot az ablakba. Tetszőleges számú nevet és
telefonszámot adhat hozzá.

A

Részletek

gomb segítségével megjeleníthető a kijelölt telefonkönyv-bejegyzéshez tartozó egy

vagy több faxszám. A

Személyes

gomb hatására csak a felhasználó névjegyalbumából származó

bejegyzések jelennek meg a telefonkönyvben. Az

Mind

gomb hatására együtt jelennek meg a

nyilvános faxbejegyzések és a névjegyalbumból származó személyes bejegyzések.

10.

Térjen vissza a Fax képernyőre az

OK

gomb megérintésével. A Címzettek ablakban látható a

kiválasztott címzettek listája.

11.

Indítsa el a fax küldését az

Indítás

gombbal. Megérintheti az érintőképernyőn látható

Indítás

gombot, vagy megnyomhatja a kezelőpanel zöld

Indítás

gombját is.

MEGJEGYZÉS:

Ha bármit módosított a Beállítások képernyőn (például az értesítés, illetve az 1

oldalas vagy 2 oldalas eredeti beállítását), a Feladat feldolgozása képernyő jelenik meg, a következő
kérdéssel: Szeretné megtartani az aktuális beállításokat? Ha az

Igen

elemet nyomja meg, az MFP

visszatér a Fax képernyőre, megőrizve az előzőleg megadott beállításokat, így másik faxot is küldhet
ugyanezekkel a beállításokkal. Ha a

Nem

elemet nyomja meg, törlődnek a beállítások (visszaállnak az

alapértelmezett értékükre), és az MFP kezdőképernyője jelenik meg.

80

3. fejezet Fax használata

HUWW

background image

Fax küldése a telefonkönyv használatával a HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP és a CM6040 MFP sorozatú

készülékeken

1.

Jelenítse meg a Fax képernyőt a kezelőpanelen látható

FAX

ikon megérintésével.

2.

Jelenítse meg a Címjegyzék képernyőt a

Címjegyzék

ikon megérintésével.

3.

Válasszon egy telefonkönyv forrást a legördülő menüből.

4.

Jelölje ki érintéssel a megfelelő neveket, és a

Jobbra nyíl

ikon megérintésével vigye a kijelölt

neveket a Fax címzettjei részhez.

5.

Térjen vissza a Fax képernyőre az

OK

gomb megérintésével.

6.

Indítsa el a fax küldését az

Indítás

gombbal. Megérintheti az érintőképernyőn látható

Indítás

gombot, vagy megnyomhatja a kezelőpanel zöld

Indítás

gombját is.