HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Védett beállítások

background image

Védett beállítások

Két beállítás, a faxtovábbítás és a faxnyomtatás védett funkciónak minősül, használatához PIN-kód
szükséges. Bármelyik beállítás első megnyitásakor létre kell hozni egy PIN-kódot. Létrehozása után
ezzel a PIN-kóddal érhető el mindkét funkció. Tehát, ha a faxtovábbítási beállításnál hozta létre a PIN-
kódot, ugyanazzal érheti el a faxnyomtatási funkciót is, illetve ha a faxnyomtatási beállításnál hozta létre
a PIN-kódot, azt kell használni a faxtovábbítás elérésére is. Csak egy PIN-kód hozható létre a két védett
beállítás elérésére.

Ha be vannak kapcsolva a miniatűrök a faxhívásról szóló jelentésen, a fax első oldalának miniatűr képe
akkor is rákerül a jelentésre, ha be van kapcsolva a faxnyomtatás vagy a faxtovábbítás. Ha nem
szeretné engedélyezni a fax ilyen kinyomtatását sem, kapcsolja ki a miniatűrök nyomtatását a
faxhívásokról szóló jelentésben.