HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Fax hibaüzenetei

background image

Fax hibaüzenetei

Ha a LaserJet MFP készülék analóg faxot küldött vagy fogadott, akkor a faxolási folyamat során fellépő
bármilyen hiba megjelenik a készülék kezelőpanelén és feljegyzésre kerül a faxjelentésbe. A faxhibákat
számos tényező okozhatja, azok leggyakoribb oka a telefonvonal megszakadása vagy zajossága. A
faxolás közben fellépő hibák azok eredetétől függetlenül megjelennek a készülék kijelzőjén.

Ha a faxolási folyamat megszakad vagy a faxtovábbítás, illetve fogadás során hiba lép fel, akkor a
készülék faxolási alrendszere egy kétrészes állapot-/hibaleírást hoz létre. A normál vagy sikeres faxok
esetén is megjelenik egy nyugtázó üzenet. Az üzenet egy szöveges leírásból és egy számkódból áll
(néhány üzenet nem tartalmaz számkódot). A készülék kezelőpanelén csak az üzenet szöveges része
jelenik meg, ugyanakkor az üzenet szöveges része és számkódja is bekerül a Faxtevékenység naplóba,
a Faxhívási jelentésbe és a T.30 faxnyilvántartóba (ezeket a faxjelentéseket a készülék kezelőpaneléről
külön-külön is kinyomtathatja az Adminisztráció > Információ és az Adminisztráció >
Hibaelhárítás menük használatával). A jelentésekben a számkód az üzenet szöveges része után
zárójelben jelenik meg. Például, kommunikációs hiba esetén a kezelőpanelen a következő jelenik meg:
Sikertelen fax: Kommunikációs hiba. Ugyanaz a hiba a Faxtevékenység napló Eredmény sorában a
következőképpen jelenne meg: Kommunikációs hiba (17). Ebben a példában a kommunikációs
hibához hozzárendelt számkód értéke 17.

A számkódot a faxmodem hozza létre. Rendszerint a (0) számkód jelzi a modem normál válaszát.
Néhány üzenet mindig a (0) számkódot jeleníti meg, míg más üzenetek a körülményektől függő
számkód tartományokat tartalmazhatnak, egyes üzenetek pedig egyáltalán nem tartalmaznak
számkódot. A (0) számkód általában a faxmodem hibamentes működését jelzi, így akár arról is
tájékoztathat, hogy a hiba a faxolási alrendszer más részében fordult elő. A nullától eltérő hibakódok a
modem által végrehajtott tevékenység vagy művelet további részleteit ismertetik, nem feltétlenül a
modem hibás működését jelentik.

A

Faxküldési üzenetek, 111. oldal

és a

Faxfogadási üzenetek, 113. oldal

táblázatok a leggyakoribb

számkódokhoz tartozó faxüzeneteket és a javasolt hibaelhárítási műveleteket tartalmazzák. A normál
üzenetek és a normál eseményt jelző üzenetek is megtalálhatók a táblázatban. Például, ha a készülék
nem tudott egy faxot elküldeni a foglalt számra, akkor a Foglalt üzenet jelenik meg. Ebben az esetben
a faxolási alrendszerben nincs hiba. Az üzenet azt jelzi, hogy a faxolás a hívott telefonszám foglaltsága
miatt sikertelen volt. További hibaelhárítási tudnivalókat a HP MFP Analog Fax 300 felhasználói
kézikönyvében olvashat (lásd:

http://www.hp.com/go/mfpfaxaccessory300

).

Az itt felsoroltaktól eltérő, számkódot tartalmazó állandó hibaüzenetek elhárításához vegye igénybe az
ügyfélszolgálat segítségét. Az ügyfélszolgálat felhívását megelőzően a hiba azonosításának
elősegítése érdekében kinyomtathatja a legutóbbi faxhívás részletes adatait. A faxolás részletes
adatainak listáját T.30 faxnyilvántartónak nevezzük, melyet a legutóbbi faxra vonatkozóan ki is
nyomtathat, vagy beállíthatja úgy is, hogy a készülék a faxnyilvántartót faxhiba esetén minden esetben
kinyomtassa. A T.30 faxnyilvántartó kinyomtatásához vagy konfigurálásához nyomja meg az
Adminisztráció, Hibaelhárítás, majd a T.30 faxnyilvántartó gombot. Ezután kinyomtathatja a
legutóbbi fax jelentését vagy beállíthatja, mikor kívánja kinyomtatni a T.30 faxnyilvántartót.