HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Тексеру беті басып шығарылмайды

background image

Тексеру беті басып шығарылмайды

Драйверді орнату сәтті болғанын және PC Fax Send мүмкіндігінің қосылғанын анықтау үшін MFP

басқару тақтасында MFP Send Fax теңшелім мәліметтерін қараңыз.

1.

Басты экранда

Басқару

түймесіне жылжып, оны түртіңіз.

2.

Мына мәзірлерді ашыңыз:

Факс параметрлері

Факс жіберу параметрлері

Факс жіберу параметрлерін орнату (Настройка отправки факсов)

Жалпы факс жіберу параметрлері

3. Компьютер арқылы факс жіберу

құсбелгісін түртіңіз.

4. Сақтау

түймешігін түртіңіз.

PC Fax Send мәзірде болмаса,

PC FAX SEND немесе PC Fax Send MFP басқару тақтасында

көрсетілмейді 75-бетте

бөлімін қараңыз.