HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Телефон кітабының жазбаларын үтірмен бөлінген мәндер (CSV) пішіміндегі файлға экспорттау

background image

Телефон кітабының жазбаларын үтірмен бөлінген мәндер
(CSV) пішіміндегі файлға экспорттау

Контакт мәліметтерін телефон кітабынан .CSV файлына экспорттай аласыз.

1.

Аттарды телефон кітабынан Факс тапсырмасы немесе Орнату қойындысынан экспорттай

аласыз.

Факс тапсырмасы қойындысы: Кітап белгішесін нұқып, Алушыларды телефон

кітабынан қосу тілқатысу терезесінде Телефон кітабын өңдеу түймесін басыңыз.

Орнату қойындысы: Телефон кітабын өңдеу түймесін басыңыз.

2.

Телефон кітабын өңдеу тілқатысу терезесінде Файлды сақтау түрі тілқатысу терезесін ашу

үшін Экспорттау... түймесін басыңыз. Экспортталған .CSV файлының жолын және файл

атауын теріп, OK түймесін басыңыз. Барлық ағымдағы сақталған телефон кітабының

жазбалары файлға жазылады. Егер файл жолы мен атауы бұрыннан бар болса, бар .CSV

файлы телефон кітабының мазмұнымен қайта жазылады.

KKWW

Телефон кітабының жазбаларын үтірмен бөлінген мәндер (CSV) пішіміндегі файлға

экспорттау

55