HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Logg

background image

Logg

Bruk Logg-siden til å vise informasjon om en digital sendejobb, inkludert eventuelle feil som
oppstår. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Merk

Hvis Digital Sending Software (HP DSS) er installert, logges digital sending-aktiviteter i HP DSS
i stedet for i HPs innebygde Web-server. Hvis du vil vise aktivitetsloggen, åpner du HP MFP DSS
Configuration Utility og klikker på kategorien Logg.

1

3

4

5

6

7

8

9

11

2

10

Nummer Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

Kategorier og menyer for
innebygd Web-server

Du finner mer informasjon under

"Navigere i HPs innebygde Web-server" på side 5

.

Hjelp

Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital
sending
.

Alvorlighetsgrad

Viser alvorlighetsgraden for feilen, hvis det er aktuelt, for hver loggoppføring.

Enhet

Viser enhetens IP-adresse.

Bruker

Viser brukeren som startet hendelsen.

Hendelse

Beskriver om hendelsen var vellykket eller om det oppstod feil.

Tid

Viser klokkeslettet for loggoppføringen.

Lagre

Klikk på denne knappen for å lagre logginformasjonen i en fil.

Detaljer

Velg loggoppføringen, og klikk deretter på Detaljer for å vise detaljene for
loggoppføringen.

Oppdater

Klikk på denne knappen for å oppdatere visningen til å inneholde siste logginformasjon.

Fjern

Klikk på denne knappen for å fjerne informasjonen fra loggen.

Merk

Dette tømmer bare loggen som vises på skjermen.
Loggoppføringene beholdes på produktet slik at det er mulig å
holde oversikt over jobbene.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

background image

NOWW

Preferanser 55