HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Rediger andre koblinger

background image

Rediger andre koblinger

Bruk siden Rediger andre koblinger for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-
områder du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises på alle sidene i HPs
innebygde Web-server i boksen Andre koblinger nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Tre
permanente koblinger (hp instant support, Bestill rekvisita og Produktstøtte) er allerede
opprettet. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne
siden.

Merk

Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra
lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.

1

2

3

4

Nummer Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

Kategorier og menyer
for innebygd Web-
server

Du finner mer informasjon under

"Navigere i HPs innebygde Web-

server" på side 5

.

Legg til kobling

Legg til en brukerdefinert kobling.

Brukerdefinerte
koblinger

Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette området
for å slette koblinger.

1

2

3

background image

NOWW

Rediger andre koblinger 35