HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Fjerne en kobling

background image

Fjerne en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å fjerne en kobling.

1

Under Brukerdefinerte koblinger velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne.

2

Klikk på Fjern valgt kobling.

Andre koblinger

hp instant support

Koble deg til Web-ressurser som hjelper
deg med å løse spesielle problemer og
finne ut hvilke tilleggstjenester som er
tilgjengelige for produktet. (Detaljert
informasjon, inkludert serienummer,
feiltilstander og status, sendes til HPs
kundestøtte. Hewlett-Packard Company
behandler dette som konfidensiell
informasjon.)

Bestill rekvisita

Gå til en Web-side med elektronisk
bestilling av rekvisita fra en fritt valgt
forhandler.

Produktstøtte

Få tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs
Web-område.

Min tjenesteleverandør

Koble til hjemmesiden til
tjenesteleverandøren. Denne koblingen
vises bare hvis den er konfigurert av
tjenesteleverandøren.

Min servicekontrakt

Koble til en side som viser vilkårene og
begrensningene i servicekontrakten.
Denne koblingen vises bare hvis den er
konfigurert av tjenesteleverandøren.

Nummer Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

4

background image

36 Konfigurere produktet fra innstillingssidene

NOWW