HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet

background image

Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet

Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, installert i produktet ditt, kan du
vise, konfigurere og lagre tilleggsinformasjon.

Varsler. Opprett fire forskjellige mållister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene.
(Uten den permanente lagerenheten kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.)

Andre koblinger. Legg til opptil fem tilleggskoblinger til Web-områder du velger. (Uten
ekstra lager kan du legge til bare én ekstra kobling.)

En harddisk kan være installert i produktet, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet ikke
har en harddisk, kan du kanskje bestille en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som
fulgte med produktet, eller du kan gå til:

http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm

.