HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vise produktstatus fra informasjonssidene

background image

Vise produktstatus fra
informasjonssidene

Informasjonssidene er bare til informasjon. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sidene.
Du finner informasjon om å konfigurere produktet gjennom den innebygde Web-serveren under

"Konfigurere produktet fra innstillingssidene" på side 21

.

Dette er informasjonssidene:

Enhetsstatus (side 8)

Konfigurasjonsside (side 10)

Rekvisitastatus (side 12)

Hendelseslogg (side 13)

Forbruksside (side 14)

Enhetsinformasjon (side 16)

Kontrollpanel (side 17)

Utskrift (side 18)

Merk

Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

background image

8 Vise produktstatus fra informasjonssidene

NOWW