Pomoc usługi HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

Przystawka faksująca HP LaserJet

MFP Analog Fax Accessory 300

Instrukcja obsługi

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez
wcześniejszej pisemnej zgody jest
zabronione, z wyjątkiem przypadków
dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi
firmy HP są gwarancje wyrażone w formie
oświadczeń dołączonych do tych produktów
i usług. Żaden zapis w niniejszym
dokumencie nie może być interpretowany
jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie
ponowi żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek braki techniczne lub błędy
redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Edition 1, 04/2008

Numer katalogowy: Q3701-91078

Informacje o znakach towarowych

Microsoft® i Windows® są zastrzeżonymi
w USA znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.

Wszystkie produkty wymienione w tym
dokumencie mogą być znakami towarowymi
odpowiednich firm.

Przepisy krajowe/regionalne mogą
zabraniać stosowania tego urządzenia poza
określonymi krajami/regionami. Przepisy
większości krajów/regionów zabraniają
podłączania niehomologowanych urządzeń
telekomunikacyjnych (faksów) do publicznej
sieci telefonicznej.

ENERGY STAR® oraz logo ENERGY
STAR® są zastrzeżonymi w USA znakami
amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska
(EPA).

background image

Spis treści

1 Konfiguracja

Części dostarczane wraz z przystawką faksującą ............................................................................... 2
Instalacja przystawki faksującej ........................................................................................................... 3

Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP LaserJet 9040/9050mfp ......... 3
Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP LaserJet 4345mfp .................. 6
Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP LaserJet M4345 MFP .......... 10
Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP Color LaserJet 4730mfp i
HP Color LaserJet CM4730 MFP ...................................................................................... 12
Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniach HP LaserJet M5025 MFP i
M5035 MFP ....................................................................................................................... 20
Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP Color LaserJet seria
CM6040 MFP ..................................................................................................................... 23
Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP LaserJet M9040 MFP/
M9050 MFP. ...................................................................................................................... 31

Sprawdzanie działania faksu .............................................................................................................. 35
Wymagane ustawienia faksu .............................................................................................................. 36

Kreator konfiguracji faksu .................................................................................................. 36
Uzyskiwanie dostępu do menu ustawień faksu ................................................................. 36
Aby ustawić lub sprawdzić datę i godzinę w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i
9040/9050mfp oraz HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp .............................................. 37
Ustaw lub zweryfikuj ustawienie w urządzeniach HP LaserJet M3045 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i HP Color LaserJet
CM4730 MFP oraz z serii CM6040 MFP: .......................................................................... 37
Ustaw, zweryfikuj lub zmień ustawienie kraju/regionu urządzenia MFP/przystawki
faksującej ........................................................................................................................... 37
Ustawienie nagłówka faksu ............................................................................................... 38

2 Ustawianie konfiguracji faksu

Zdalna konfiguracja faksu .................................................................................................................. 42

Przeglądarka sieci Web ..................................................................................................... 42
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 42
Program narzędziowy HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility ................. 43

Ustawianie konfiguracji faksu ............................................................................................................. 44

Ustawianie wykrywania sygnału wybierania ...................................................................... 44
Ustawianie nagłówka nakładki (faksy wychodzące) .......................................................... 44

PLWW

iii

background image

Ustawienie trybu wybierania .............................................................................................. 45
Ustawianie prefiksu wybierania ......................................................................................... 46
Ustawianie reguł ponownego wybierania numeru ............................................................. 47

Ustawianie ponownego wybierania w przypadku zajętości ............................... 47
Ustawianie ponownego wybierania w przypadku braku odpowiedzi ................. 47
Ustawianie odstępu przed ponownym wybieraniem ......................................... 48

Ustawienie rozdzielczości wysyłanego faksu .................................................................... 49
Ustawienie kodów bilingowych .......................................................................................... 50
Ustawienie trybu kompresji JBIG ....................................................................................... 51
Zmiana ustawienia ostrości ............................................................................................... 51
Zmiana ustawienia tła ........................................................................................................ 52
Zmiana ustawienia jasności ............................................................................................... 52
Aktywacja potwierdzenia numeru faksu ............................................................................. 53
Aktywacja funkcji szybkiego wybierania numeru faksu ..................................................... 53

Ustawienia odbioru faksów ................................................................................................................. 55

Ustawienie liczby sygnałów dzwonka do odebrania .......................................................... 55
Znakowanie faksów odbieranych (faksów przychodzących) ............................................. 55
Ustawienie dopasowywania do strony ............................................................................... 56
Ustawienie podajnika papieru ............................................................................................ 57
Ustawianie pojemnika docelowego .................................................................................... 57
Blokowanie faksów przychodzących ................................................................................. 58

Tworzenie listy zablokowanych numerów faksów ............................................. 58
Usuwanie numerów z listy zablokowanych numerów faksów ........................... 59
Usuwanie wszystkich numerów z listy zablokowanych numerów faksów ......... 60

Inicjowanie odbioru faksów zwrotnych ............................................................................... 60
Zmiana ustawień powiadamiania ....................................................................................... 61

Ustawianie trybu korekcji błędów ....................................................................................................... 63
Ustawianie głośności modemu ........................................................................................................... 64
Ustawienie głośności dzwonka ........................................................................................................... 65

3 Użytkowanie faksu

Ekran funkcji faksu ............................................................................................................................. 68

Ekran funkcji faksu w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp oraz HP
Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp .................................................................................... 68
Ekran funkcji faksu e urządzeniach HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345
MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730
MFP i z serii CM6040 MFP ................................................................................................ 69

Pasek komunikatów o stanie .............................................................................................................. 71
Wyślij faks .......................................................................................................................................... 72

Wysyłanie faksu — ręczne wprowadzanie numerów ......................................................... 72
Wysyłanie faksu z wykorzystaniem szybkiego wybierania ................................................ 75
Wysyłanie faksu za pomocą przycisku szybkiego wybierania .......................................... 77
Przeszukiwanie listy szybkiego wybierania według nazwy ................................................ 78
Wysyłanie faksów przy użyciu numerów z książki telefonicznej ........................................ 79

iv

PLWW

background image

Przeszukiwanie faksowej książki telefonicznej usługi DSS ............................................... 81

Anulowanie faksu ............................................................................................................................... 83

Anulowanie bieżącej transmisji faksu ................................................................................ 83
Anulowanie wszystkich faksów oczekujących ................................................................... 83

Odbieranie faksów .............................................................................................................................. 85
Tworzenie i usuwanie list numerów szybkiego wybierania ............................................................... 86

Tworzenie listy szybkiego wybierania ................................................................................ 86
Usuwanie listy szybkiego wybierania ................................................................................. 87
Usuwanie pojedynczego numeru z listy numerów szybkiego wybierania .......................... 87
Dodawanie numeru do istniejącej listy szybkiego wybierania ........................................... 88

Przypisywanie list szybkiego wybierania do przycisków szybkiego dostępu ..................................... 89

Przypisywanie szybkiego wybierania do klawisza szybkiego dostępu w urządzeniach
HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, oraz HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp ....... 89
Czyszczenie lub ponowne przypisywanie list szybkiego wybierania do klawiszy
szybkiego dostępu w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, oraz HP
Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp .................................................................................... 89

Połączenia głosowe i ponawianie prób .............................................................................................. 90

Raport połączenia faksowego ............................................................................................ 90
Dziennik zdarzeń faksu ...................................................................................................... 90
Raport T.30 ........................................................................................................................ 90

Ustawienia chronione ......................................................................................................................... 91

Zmiana numeru PIN ........................................................................................................... 91

Ustawianie przekazywania faksów ..................................................................................................... 93
Harmonogramowanie drukowania faksów (blokada pamięci) ............................................................ 95

Sposób drukowania faksów ............................................................................................... 95
Włączanie lub wyłączanie harmonogramu drukowania faksów ......................................... 96
Tworzenie harmonogramu drukowania faksów ................................................................. 97

Użytkowanie faksu w sieciach VoIP ................................................................................................. 100

4 Rozwiązywanie problemów z faksowaniem

Czy faks jest właściwie skonfigurowany? ......................................................................................... 102

Jakiego typu linia telefoniczna jest używana? ................................................................. 102
Czy stosowane jest urządzenie zapobiegające przepięciom? ......................................... 102
Czy stosowany jest system poczty głosowej lub automatyczna sekretarka? .................. 102

Sprawdzanie stanu przystawki faksującej ....................................................................................... 104
Funkcja faksu nie działa ................................................................................................................... 105
Ogólne problemy z faksem ............................................................................................................... 106
Problemy z odbieraniem faksów ...................................................................................................... 108
Problemy z wysyłaniem faksów ........................................................................................................ 110
Kody błędów ..................................................................................................................................... 111
Komunikaty o błędach faksu ............................................................................................................ 112

Komunikaty dla faksów wysyłanych ................................................................................. 113
Komunikaty dla faksów odbieranych ............................................................................... 114

Dzienniki i raporty faksu ................................................................................................................... 116

PLWW

v

background image

Drukowanie raportu połączenia faksowego (z miniaturą) ................................................ 116

Harmonogramowanie drukowania raportu połączenia faksowego .................. 117

Drukowanie dziennika zdarzeń faksu .............................................................................. 118
Drukowanie raportu kodów bilingowych .......................................................................... 119
Czyszczenie dziennika zdarzeń faksu i raportu kodów bilingowych ............................... 120
Drukowanie listy zablokowanych numerów faksów ......................................................... 121
Drukowanie raportu listy szybkiego wybierania ............................................................... 121

Ustawienia serwisowe ...................................................................................................................... 122
Aktualizacje oprogramowania firmowego ......................................................................................... 124

Załącznik A Obsługa i pomoc techniczna

Ograniczona gwarancja firmy Hewlett-Packard ............................................................................... 126
Obsługa klientów firmy HP ............................................................................................................... 127

Internet ............................................................................................................................. 127
E-mail ............................................................................................................................... 127
Telefon ............................................................................................................................. 127

Załącznik B Charakterystyka techniczna

Dane techniczne faksu ..................................................................................................................... 130
Części zamienne i akcesoria ............................................................................................................ 131

Załącznik C Informacje dotyczące przepisów prawnych

Program zarządzania produktami chroniącymi środowisko ............................................................. 134
Deklaracja zgodności ....................................................................................................................... 135
Amerykańska Federalna Komisja Łączności .................................................................................... 136

Oświadczenie o zgodności z częścią 15 przepisów FCC ................................................ 136
Część 68 przepisów FCC dotycząca telekomunikacji ..................................................... 136
Ustawa o ochronie użytkowników telefonów (Stany Zjednoczone) ................................. 137

Kanadyjskie Ministerstwo Łączności ................................................................................................ 138

Informacja o ograniczeniach obowiązujących na obszarze Kanady ................................ 138

Inne informacje prawne .................................................................................................................... 139

Informacje prawne dla krajów/regionów Unii Europejskiej ............................................... 139
Ostrzeżenie dotyczące korzystania z usług telekomunikacyjnych na obszarze Nowej
Zelandii ............................................................................................................................ 139
Informacja dotycząca przepisów obowiązujących na obszarze RPA .............................. 140
Ostrzeżenie BSMI Class A (TAJWAN) ............................................................................ 140

Indeks ............................................................................................................................................................... 141

vi

PLWW

background image

1