HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Część 68 przepisów FCC dotycząca telekomunikacji

background image

Część 68 przepisów FCC dotycząca telekomunikacji

W razie konieczności należy podać operatorowi telefonicznemu następujące informacje dotyczące karty
SocketModem dostarczonej z niniejszym urządzeniem:

Producent:

Multi-Tech Systems, Inc.

2205 Woodale Drive

Mounds View, MN 55112

USA

Nazwa handlowa:

Moduł modemu

Numer modelu:

MT5634SMI

Numer rejestracyjny FCC:

AU7-USA-25814-M5-E

Numer REN:

0.3B

Gniazdo modułowe (USOC):

RJ11C lub RJ11W (linia pojedyncza)

Centrum serwisowe w USA:

U.S.A.

(763) 785-3500

(763) 785-9874 Faks

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przepisów zawartych w części 68 przepisów FCC. Moduł
modemu posiada etykietę zawierającą między innymi numer rejestracyjny FCC oraz numer REN
urządzenia. Informacje te należy podać na żądanie operatora telekomunikacyjnego. Numer REN
używany jest do określania liczby urządzeń, jaką można podłączać do linii telefonicznej. Podłączenie
do linii zbyt wielu urządzeń może spowodować brak dzwonka przy połączeniu przychodzącym.
W większości lokalizacji suma numerów REN wszystkich urządzeń nie powinna przekraczać pięć (5,0).
Należy dokładnie określić liczbę urządzeń, które można podłączyć do linii, zgodnie z ogólną liczbą
numerów REN. Należy skontaktować się z firmą telekomunikacyjną w celu określenia maksymalnego
numeru REN dla danego obszaru.

136 Załącznik C Informacje dotyczące przepisów prawnych

PLWW

background image

Niniejsze urządzenie używa następujących wtyczek USOC: RJ11C lub RJ11W (linia pojedyncza)

Wraz z urządzeniem dostarczono kabel telefoniczny i wtyczkę modułową zgodną z przepisami FCC.
Niniejsze urządzenie przystosowano do połączenia z lokalną lub wewnętrzną siecią telefoniczną za
pomocą gniazda modułowego zgodnego z częścią 68 przepisów FCC. Niniejsze urządzenie nie może
pracować na liniach z aparatami wrzutowymi obsługiwanych przez operatorów telekomunikacyjnych.
Podłączenie urządzenia do linii typu party line podlega taryfom lokalnym. Jeśli niniejsze urządzenie
będzie zakłócać pracę sieci telefonicznej, operator może, po wcześniejszym powiadomieniu o tym
fakcie, tymczasowo zaprzestać świadczenia usług. Jeśli wcześniejsze powiadomienie nie jest
stosowane, firma telefoniczna powiadomi klienta najszybciej, jak to możliwe. Informacje, w razie
potrzeby, będą także dotyczyć przysługujących użytkownikowi praw do składania skargi w komisji FCC.
Operator telefoniczny może dokonywać w urządzeniach, sprzęcie, sposobach prowadzenia działalności
lub procedurach zmian, które mogą mieć wpływ na właściwe funkcjonowanie urządzeń. W takich
przypadkach operator wyśle powiadomienie o konieczności wprowadzenia zmian w celu
nieprzerwanego świadczenia usług. W przypadku wystąpienia błędów w niniejszym urządzeniu należy,
korzystając z informacji podanych w sekcji Obsługa klienta w niniejszej instrukcji, skontaktować się z
biurem obsługi klienta firmy HP, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów, napraw
lub gwarancji. W przypadku wystąpienia problemu powodującego zakłócenia w sieci telefonicznej
operator może zażądać odłączenia urządzenia od sieci do momentu usunięcia problemu. Klient może
przeprowadzać następujące naprawy: wymieniać oryginalny sprzęt dostarczany z urządzeniem i kabel
telefoniczny. Zaleca się również, aby użytkownik sam zainstalował w gnieździe elektrycznym
urządzenia, do którego podłączone jest niniejsze urządzenie, ochronnik przepięciowy. Pozwala to
uniknąć zniszczenia urządzenia spowodowanego wystąpieniem iskry lub innego rodzaju przepięcia.