HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Oświadczenie o zgodności z częścią 15 przepisów FCC

background image

Oświadczenie o zgodności z częścią 15 przepisów FCC

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dla
urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Wymagania te mają zapewniać
odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w środowiskach komercyjnych. Niniejsze
urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe. Jeżeli urządzenie nie zostanie
zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi, to może ono powodować szkodliwe zakłócenia
w komunikacji radiowej. Działanie niniejszego urządzenia w obszarze mieszkalnym może spowodować
szkodliwe zakłócenia, które użytkownik będzie musiał usunąć na własny koszt.

OSTRZEŻENIE!

Wszelkie zmiany lub modyfikacje przystawki faksującej, które nie zostały wyraźnie

zatwierdzone przez firmę HP mogą doprowadzić do cofnięcia prawa użytkownika do korzystania z
niniejszego urządzenia.

UWAGA:

Wymagane jest używanie kabla ekranowanego w celu zapewnienia zgodności z przepisami

FCC dotyczącymi urządzeń klasy A.