HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Informacje prawne dla krajów/regionów Unii Europejskiej

background image

Informacje prawne dla krajów/regionów Unii Europejskiej

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do pracy we wszystkich krajach/regionach obszaru Unii
Europejskiej (Publiczne komutowane sieci telekomunikacyjne). Zgodność z siecią zależy od ustawień
oprogramowania wewnętrznego. W razie konieczności korzystania z urządzenia w innej sieci
telekomunikacyjnej należy skontaktować się z dostawcą urządzenia. Aby skorzystać z pomocy
technicznej, należy skontaktować się z firmą Hewlett-Packard pod numerami telefonów
zamieszczonymi w ulotce dotyczącej pomocy technicznej, dostarczanej z urządzeniem.