HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP Color LaserJet seria CM6040 MFP

background image

Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP Color LaserJet

seria CM6040 MFP

Należy postępować zgodnie z tą procedurą w celu zainstalowania przystawki faksującej w urządzeniu
HP Color LaserJet CM6040 MFP Series

1.

Wyłącz urządzenie MFP i odłącz od niego przewód zasilający.

Rysunek 1-26

Wyłączanie zasilania

Rysunek 1-27

Odłączanie przewodu zasilającego

2.

Odłącz wszystkie kable od urządzenia MFP.

Rysunek 1-28

Odłączanie kabli

PLWW

Instalacja przystawki faksującej

23

background image

3.

Ściśnij do środka czarne wypustki u góry i u dołu płytki formatyzatora, aby delikatnie wysunąć płytkę
z urządzenia MFP. Połóż płytkę formatyzatora na czystej, płaskiej i uziemionej powierzchni.

Rysunek 1-29

Ciągnięcie za czarne wypustki

4.

Podnieś lewą stronę opaski karty faksu.

Rysunek 1-30

Podnoszenie lewej strony opaski karty faksu

24

Rozdział 1 Konfiguracja

PLWW

background image

5.

Przesuń wypustkę z prawej strony opaski karty faksu w lewą stronę.

Rysunek 1-31

Przesuwanie wypustki opaski karty faksu w lewą

6.

Podnieś opaskę karty faksu, aby ją zdjąć.

Rysunek 1-32

Zdejmowanie opaski karty faksu

PLWW

Instalacja przystawki faksującej

25

background image

7.

Jeśli wymieniasz używaną przystawkę faksującą, pociągnij, aby ją wyjąć.

Rysunek 1-33

Wymiana używanej przystawki faksującej

8.

Wyjmij moduł faksu z opakowania antystatycznego.

Zawiera on elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD). W trakcie wyjmowania
przystawki faksującej z torebki antystatycznej i instalacji należy używać zabezpieczenia przed
ładunkami elektrostatycznymi, takiego jak uziemiająca opaska na rękę połączona z metalową ramą
urządzenia, albo podczas instalacji dotykać drugą ręką metalowej ramy urządzenia MFP.

26

Rozdział 1 Konfiguracja

PLWW

background image

9.

Wyrównaj przystawkę faksującą z dwoma prowadnicami. Upewnij się, że styki złącza są
wyrównane, a następnie wciśnij przystawkę faksującą na miejsce. Upewnij się, że przystawka
faksująca jest bezpiecznie podłączona do formatyzatora.

Rysunek 1-34

Wkładanie przystawki faksującej

10.

Załóż opaskę karty faksu.

Rysunek 1-35

Zakładanie opaski karty faksu

PLWW

Instalacja przystawki faksującej

27

background image

11.

Zamocuj wypustkę z prawej strony opaski karty faksu.

Rysunek 1-36

Mocowanie wypustki z prawej strony opaski karty faksu

12.

Zamocuj wypustkę z lewej strony opaski karty faksu.

Rysunek 1-37

Mocowanie wypustki z lewej strony opaski karty faksu

28

Rozdział 1 Konfiguracja

PLWW

background image

13.

Wyrównaj płytkę formatyzatora z prowadnicami u góry i u dołu, a następnie wsuń płytkę z powrotem
do urządzenia MFP. Wsuń wypustki na płytce formatyzatora z powrotem na miejsce, aż usłyszysz
kliknięcie.

Rysunek 1-38

Wyrównywanie płytki formatyzatora

14.

Podłącz ponownie wszystkie kable i włącz urządzenie MFP.

Rysunek 1-39

Ponowne podłączanie kabli

UWAGA:

Przy podłączaniu przystawki faksującej do linii telefonicznej należy sprawdzić, czy linia

telefoniczna używana przez przystawkę faksującą jest linią dedykowaną, która nie jest używana
przez żadne inne urządzenia. Ponadto musi to być linia analogowa, ponieważ faks nie będzie
działał poprawnie, jeśli zostanie podłączony do cyfrowego systemu PBX. Jeśli nie wiadomo, czy
linia telefoniczna jest analogowa czy cyfrowa, należy skontaktować się z operatorem
telefonicznym.

UWAGA:

Firma HP zaleca stosowanie przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z

przystawką faksującą w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania przystawki.

PLWW

Instalacja przystawki faksującej

29

background image

15.

Podłącz przewód zasilający do urządzenia MFP i włącz zasilanie.

Rysunek 1-40

Podłączanie przewodu zasilającego

Rysunek 1-41

Włączanie zasilania

30

Rozdział 1 Konfiguracja

PLWW

background image

16.

Znajdź przewód telefoniczny dostarczony z zestawem przystawki faksującej. Podłącz jeden koniec
przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego w przystawce faksującej, która znajduje się
na formatyzatorze. Wciskaj złącze, aż usłyszysz kliknięcie.

Rysunek 1-42

Podłączanie przewodu telefonicznego

17.

Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego w ścianie. Wciskaj
złącze, aż usłyszysz kliknięcie lub aż do prawidłowego osadzenia złącza. Ponieważ w zależności
od kraju/regionu stosowane są różne złącza, podłączenie może być sygnalizowane słyszalnym
kliknięciem, ale nie musi.