HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP LaserJet M4345 MFP

background image

Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP LaserJet

M4345 MFP

Jeśli w urządzeniu nie zainstalowano dodatkowego faksu HP LaserJet Analog Fax Accessory 300,
należy zastosować następującą procedurę instalacyjną.

1.

Wypakuj dodatkową kartę faksu z pudełka, ale nie wyjmuj jej z torebki antystatycznej.

2.

Wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilania.

10

Rozdział 1 Konfiguracja

PLWW

background image

3.

Zdejmij pokrywę z tyłu urządzenia, chwytając za wcięcie w pokrywie i wyciągając.

4.

Jeśli to konieczne, zdejmij pokrywę dodatkowej karty faksu z formatyzatora. Włóż monetę
w wyżłobienie u góry pokrywy, podważ pokrywę i zdejmij.

5.

Otwórz drzwiczki klatki formatyzatora, chwytając i ciągnąc metalowy uchwyt.

6.

Jeśli wymieniasz jedną dodatkową kartę faksu na inną, wyjmij starą kartę z formatyzatora,
wyciągając ją z gniazda.

7.

Wyjmij nową dodatkową kartę faksu z antystatycznej torebki.

OSTROŻNIE:

Dodatkowa karta faksu zawiera elementy wrażliwe na wyładowania

elektrostatyczne. Obsługując kartę faksu, należy ją chronić przed ładunkami statycznymi, np.
zakładając na rękę opaskę antystatyczną uziemioną przez połączenie z metalowym szkieletem
urządzenia lub dotykając metalowy szkielet urządzenia drugą ręką.

OSTROŻNIE:

Podczas obsługi karty faksu nie naciskaj żółtego elementu na karcie. W ten sposób

można uszkodzić kartę i spowodować wadliwe działanie faksu.

8.

Wyrównaj dwa wycięcia w nowej karcie faksu z dwiema prowadnicami karty faksu na
formatyzatorze.

PLWW

Instalacja przystawki faksującej

11

background image

9.

Wciśnij kartę na miejsce, a następnie sprawdź, czy jest pewnie podłączona do formatyzatora.
Złącze telefoniczne na karcie faksu powinno być wyrównane z kwadratowym otworem w klatce
formatyzatora.

10.

Zamknij drzwiczki klatki formatyzatora.

11.

Załóż ponownie pokrywę formatyzatora.

12.

Podłącz przewód zasilający do urządzenia i włącz je.