HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP LaserJet M9040 MFP/M9050 MFP.

background image

Instalacja/wymiana przystawki faksującej w urządzeniu HP LaserJet M9040

MFP/M9050 MFP.

Należy postępować zgodnie z tą procedurą w celu zainstalowania przystawki faksującej w urządzeniu
HP Color LaserJet M9040 MFP/M9050 MFP.

1.

Wysuń opcjonalne urządzenie wyjściowe z napędu drukarki.

Rysunek 1-43

Wysuwanie urządzenia wyjściowego

2.

Wyłącz urządzenie MFP i odłącz przewód zasilający oraz wszystkie kable.

Rysunek 1-44

Wyłączanie zasilania i odłączanie kabli

PLWW

Instalacja przystawki faksującej

31

background image

3.

Poluzuj dwie śruby mocujące z tyłu urządzenia wielofunkcyjnego.

Rysunek 1-45

Poluzowanie śrub

4.

Chwyć śruby i wyciągnij z urządzenia wielofunkcyjnego płytkę formatyzatora. Umieść ją na płaskiej
nieprzewodzącej powierzchni.

Rysunek 1-46

Usuwanie formatyzatora

5.

Jeśli wymieniasz używaną przystawkę faksującą, pociągnij, aby ją wyjąć.

Rysunek 1-47

Wymiana używanej przystawki faksującej

32

Rozdział 1 Konfiguracja

PLWW

background image

6.

Wyjmij moduł faksu z opakowania antystatycznego.

Zawiera on elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD). W trakcie wyjmowania
przystawki faksującej z torebki antystatycznej i instalacji należy używać zabezpieczenia przed
ładunkami elektrostatycznymi, takiego jak uziemiająca opaska na rękę połączona z metalową ramą
urządzenia, albo podczas instalacji dotykać drugą ręką metalowej ramy urządzenia MFP.

7.

Wyrównaj przystawkę faksującą z dwoma prowadnicami. Upewnij się, że styki złącza są
wyrównane, a następnie wciśnij przystawkę faksującą na miejsce. Upewnij się, że przystawka
faksująca jest bezpiecznie podłączona do formatyzatora.

Rysunek 1-48

Wkładanie przystawki faksującej

8.

Wsuń płytkę formatyzatora do urządzenia wielofunkcyjnego i dokręć obie śruby.

Rysunek 1-49

Usuwanie formatyzatora

PLWW

Instalacja przystawki faksującej

33

background image

9.

Podłącz ponownie przewód zasilający oraz wszystkie kable i włącz urządzenie wielofunkcyjne.

Rysunek 1-50

Ponowne podłączanie kabli i włączanie urządzenia wielofunkcyjnego.

UWAGA:

Przy podłączaniu przystawki faksującej do linii telefonicznej należy sprawdzić, czy linia

telefoniczna używana przez przystawkę faksującą to linia dedykowana, która nie jest używana
przez żadne inne urządzenia. Ponadto musi to być linia analogowa, ponieważ faks nie będzie
działać poprawnie, jeśli zostanie podłączony do cyfrowego systemu PBX. Jeśli nie wiadomo, czy
linia telefoniczna jest analogowa czy cyfrowa, należy skontaktować się z operatorem
telefonicznym.

UWAGA:

Firma HP zaleca stosowanie przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z

przystawką faksującą w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania przystawki.

10.

Znajdź przewód telefoniczny dostarczony z zestawem przystawki faksującej. Podłącz jeden koniec
przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego w przystawce faksującej, która znajduje się
na formatyzatorze. Wciskaj złącze, aż usłyszysz kliknięcie.

Rysunek 1-51

Podłączanie przewodu telefonicznego

UWAGA:

Należy się upewnić, że linię telefoniczną podłączono do portu przystawki faksującej,

który znajduje się u góry formatyzatora. Nie wolno podłączać linii telefonicznej do portu sieci LAN
urządzenia HP Jetdirect, który znajduje się u dołu formatyzatora.

11.

Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego w ścianie. Wciskaj
złącze, aż usłyszysz kliknięcie lub aż do prawidłowego osadzenia złącza. Ponieważ w zależności
od kraju/regionu stosowane są różne złącza, podłączenie może być sygnalizowane słyszalnym
kliknięciem, ale nie musi.

34

Rozdział 1 Konfiguracja

PLWW