HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ustaw, zweryfikuj lub zmień ustawienie kraju/regionu urządzenia MFP/przystawki faksującej

background image

Ustaw, zweryfikuj lub zmień ustawienie kraju/regionu urządzenia MFP/

przystawki faksującej

Ustawienie lokalizacji służy do określenia kraju/regionu, w którym znajduje się urządzenie MFP/
przystawka faksująca. To ustawienie określa również format daty/godziny i minimalną/maksymalną
liczbę dzwonków przed odebraniem faksu dla danego kraju/regionu. Ponieważ w niektórych krajach/
regionach to ustawienie jest wymagane przez prawo, należy je wprowadzić, aby umożliwić działanie
przystawki faksującej. Monit o wprowadzenie tego ustawienia zostanie wyświetlony po pierwszym
włączeniu drukarki.

PLWW

Wymagane ustawienia faksu

37

background image

Ustawienie, zweryfikowanie lub zmiana kraju/regionu urządzenia MFP/faksu w urządzeniach HP LaserJet

4345mfp i 9040/9050mfp oraz HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Naciśnij przycisk

Menu

na panelu sterowania, aby wyświetlić menu główne.

2.

Dotknij opcji

FAKS

, aby wyświetlić menu faksu.

3.

Dotknij opcji

WYMAGANA KONFIGURACJA FAKSU

, aby wyświetlić menu wymaganych ustawień.

4.

Dotknij opcji

Nagłówek faksu

, aby wyświetlić ustawienia nagłówka.

5.

Dotknij opcji

Lokalizacja

, aby wyświetlić listę krajów/regionów.

6.

Przewijaj listę aż do wyświetlenia właściwego kraju/regionu, a następnie dotknij opcji kraju/regionu,
aby go wybrać.

Ustaw, zweryfikuj lub zmień lokalizację urządzenia MFP/faksu w urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP,

M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i HP Color LaserJet CM4730

MFP oraz z serii CM6040 MFP:

1.

Przewiń menu na panelu sterowania i dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu

Administracja.

2.

Przewiń menu i dotknij opcji

Konfiguracja wstępna

, aby wyświetlić menu ustawień

konfiguracyjnych.

3.

Dotknij opcji

Konfiguracja faksu

, aby wyświetlić menu konfiguracji faksu i dotknij opcji

Ustawienia

wymagane

.

4.

Dotknij opcji

Lokalizacja

, aby wyświetlić listę krajów/regionów.

5.

Przewijaj listę aż do wyświetlenia właściwego kraju/regionu, a następnie dotknij opcji kraju/regionu,
aby go wybrać.

6.

Dotknij opcji

Zapisz

, aby zapisać te ustawienia.