HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ustawienie nagłówka faksu

background image

Ustawienie nagłówka faksu

Ustawienie nagłówka faksu służy do określania numeru telefonu i nazwy firmy umieszczanych
w nagłówku faksu. Informacje te są wymagane i należy je wprowadzić.

Jeśli na panelu sterowania jest wyświetlona ikona faksu bez nałożonego na nią i/lub szarego napisu
Nieskonfigurowane, wszystkie wymagane ustawienia zostały wprowadzone. Aby wysłać faks, zobacz
informacje dotyczące wysyłania faksów w części

Użytkowanie faksu na stronie 67

.

Ustawienie, zweryfikowanie lub zmiana nagłówka faksów wychodzących w urządzeniach HP LaserJet

4345mfp i 9040/9050mfp oraz HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Naciśnij przycisk

Menu

na panelu sterowania, aby wyświetlić menu główne.

2.

Dotknij opcji

FAKS

, aby wyświetlić menu faksu.

3.

Dotknij opcji

WYMAGANA KONFIGURACJA FAKSU

, aby wyświetlić menu wymaganych ustawień.

4.

Dotknij opcji

Nagłówek faksu

, aby wyświetlić te ustawienia.

5.

Dotknij opcji

Numer telefonu

, aby wyświetlić klawiaturę.

6.

Wprowadź numer telefonu, a następnie dotknij opcji

OK

, aby wrócić do menu Nagłówek faksu.

38

Rozdział 1 Konfiguracja

PLWW

background image

7.

Dotknij opcji

Nazwa firmy

, aby wyświetlić klawiaturę.

8.

Wpisz nazwę firmy i dotknij przycisku

OK

, aby zakończyć wprowadzanie ustawień.

Ustaw, zweryfikuj lub zmień nagłówek faksu w urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i HP Color LaserJet CM4730 MFP oraz z serii

CM6040 MFP:

1.

Przewiń menu na panelu sterowania i dotknij ikony

Administracja

, aby otworzyć menu

Administracja.

2.

Przewiń menu i dotknij opcji

Konfiguracja wstępna

, aby wyświetlić menu Konfiguracja wstępna.

3.

Dotknij opcji

Konfiguracja faksu

, aby wyświetlić menu Konfiguracja faksu.

4.

Dotknij opcji

Ustawienia wymagane

, aby wyświetlić menu Ustawienia wymagane.

5.

Dotknij opcji

Inform. w nagłówku faksu

, aby wyświetlić informacje z nagłówka.

6.

Dotknij opcji

Numer telefonu

, aby wyświetlić ekran numerów telefonów.

7.

Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę.

8.

Za pomocą klawiatury wpisz numer telefonu, a następnie dotknij przycisku

OK

.

9.

Dotknij opcji

Zapisz

, aby zapisać numer telefonu.

10.

Dotknij opcji

Nazwa firmy

i powtórz procedurę.

PLWW

Wymagane ustawienia faksu

39

background image

40

Rozdział 1 Konfiguracja

PLWW

background image

2